Vore det inte bättre att halvera ob-tilläggen?

16 mars 2012 Att det höga OB-tillägget på helger inte hindrat handelns generösa öppettider har väl alla märkt.

De flesta har väl också sett att under dessa tider tar arbetsgivaren helst in ung oerfaren extrapersonal då det blir billigare än att ge de timmarna till fullönad fast personal.

Med de låga löner vi har är det svårt att få ekonomin att gåihop och utan "röda" dagar är det kört. Vore det då inte bättre att halvera ob-tilläggen och lägga dom pengarna på ordinarie timpeng... Det är den fasta personalen värd, eller....

Alien

Kommentarer

Heja ob!
Ob-tillägget är även till för att påverka öppettiderna, glöm inte det. Att ob´ts effekt på öppettiderna har avtagit beror på att grundlönen¨blivit på tok för låg!!! Jag vill även ha ob före 7:00. Att vara schemalagd från 5:00 ena dagen och sluta 22:30 en annan dag är inte hälsosamt, så har jag det.
Högre grundlön och bättre arbetstider så höjs statusen i branschen, som arbetsgivarna vill.

Ja du Andre. i den bästa av världar.. Med det system vi nu har tjänar dom nyanställda mer i praktiken än i teorin. Det vore väl bättre med ett system som gynnar både personal och arbetsgivare. Jag har jobbat i handeln i 30 år, efter 3 år har man max lön + någon 50-öring extra efter 4 år på arbetsplatsen. har man då en 75% tjänst får man ut ca 12-13000/mån
utan OB timmar det ger inte mycket att spela på när hyra och andra nödvändiga kostnader är betalda, då gäller det att inte vara singel=) Nu har jag själv turen att kunna få en del kvälls och helg timmar och då går det ju bra.

Är det inte bättre att grundlönerna höjs i olika steg efter hur långt tid man har varit anställd i företaget ex.2, 4, 6, 8, 10 år. Som det är nu kan den nyanställda personer ha lika mycket grundlön som den som har varit anställd i 10 år. Låt oss som arbetar inom handeln ha rätt till heltid.
OB- tilläggen är som det just är lön för obekväm arbetstid och det ska faktiskt kosta för arbetsgivaren att ha öppet obekväma arbetstider.
Arbetsgivaren försöker att hela tiden få ner lönekostnaderna, så att halvera OB tillägget gör inte att vi deltidsanställda får arbeta röda dagar.
Ge oss rätten till heltid och höj grundlönen i olika steg så att man kan leva på en lön.

Hej alien! Hade det inte varit bättre att få upp minimilönerna så att det inte lönar sig att bara ta in unga på helgerna istället?