Varför är Handels uppringare hetsiga?

27 mars 2012 Jag fick den 14/3 ett mycket läskigt samtal från en uppringare som ringde från handels.

Kvinnan i luren agerade snabbt och hetsigt och tryckte på att "om du inte ansluter dig igen riskerar du att bli arbetslös i din bransch, vill du det?" etc etc.
Varför går ni ut så hårt och varför är ni så hetsiga över telefon?

Rädd

Kommentarer

Handels svarar:

Handels har strikta regler för hur vi ska bemöta medlemmar och andra som har kontakt med oss. Dessa regler innefattar att alla som har kontakt med oss alltid ska få korrekt information och ett trevligt bemötande.

Enligt insändaren så har informationen inte varit korrekt och bemötandet dåligt, något som vi tar på största allvar. Tyvärr så framgår det inte av insändaren vilket sammanhang som vi har haft kontakt och det är därför svårt att i nuläget ta ärendet vidare.

Med vänlig hälsning
Staffan Lundström
Ombudsman