Två av tre stölder i butik anmäls inte

23 april Var fjärde handlare har utsatts för stöld eller snatteri senaste veckan, men bara vart tredje brott polisanmäls. Det visar Svensk Handels nya trygghetsbarometer som vill sätta ljuset på brotten som drabbar handeln.

Svensk Handel

Per Geijer

Trygghetsbarometern mäter förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning händelserna polisanmäls.

Resultatet av webbenkäten till drygt 300 medlemmar i Svensk Handel visar att 27 procent har drabbats av stöld eller snatteri den senaste veckan, men att 65 procent av dem avstått från att polisanmäla.

– De har tappat förtroendet för att det ska leda någonstans. Det är mycket oroande, säger Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.

Han betonar att brottsligheten i handeln i högsta grad påverkar butikernas anställda.

– Många känner obehag och frustration. Anställda ska inte behöva ingripa mot brott, men däremot anmäla, säger Per Geijer som menar att arbetsgivarna har gott samarbete med facket i säkerhetsfrågor.

Svensk Handel vill att stöld i butik ska bestraffas hårdare än i dag, och riktar sitt krav mot domstolar och lagstiftare.

– Man bör ta bort den ”straffrabatt” som gör att grova brottslingar inte får någon extra påföljd för lindrigare brott som stöld. De har i praktiken frikort på stöldbrott!

Ökningen av stöldbrott på senare år beror enligt Per Geijer främst på internationella stöldligor.

– Sverige har blivit ett turistparadis för kriminella, säger han.

Samtidigt med trygghetsbarometern lanserar Svensk Handel ett säkerhetsindex som på sikt ska visa hur butiksbrott utvecklas över tid och i olika delar av handeln.

Denna vecka uppmärksammar Svensk Handel säkerhetsfrågor på olika sätt, bland annat i syfte att sätta frågorna på dagordningen inför höstens riksdagsval.

Läs mer: "Bjud in facket så blir det större tryck"

Fakta

Trygghetsbarometern, första kvartalet 2018

Svensk Handels webbenkät till handlare visar att:

27 procent har utsatts för stöld eller snatteri den senaste veckan. Av dem har 33 procent polisanmält.

6 procent har utsatts för hot eller våld senaste månaden i samband med stöld. Av dem har 56 procent polisanmält.

2 procent har utsatts för inbrott den senaste månaden. Av dem har 86 procent polisanmält.