Rån och säkerhet

Att ständigt behöva vara på sin vakt är vardag för butiksanställda. 2014 skedde 776 butiksrån. 218 av dem med skjutvapen. Facket och arbetsgivarna är överens om att det är ett stort arbetsmiljöproblem, men vill gå olika långt. De anställda skadas sällan fysiskt, men det psykiska lidandet är ofta stort.