Osäkert med framtida finansiering

3 februari Efter att regeringen förra året införde gränskontroller och skärpte asylreglerna har invandringen till Sverige minskat rejält. Åtgärderna påverkar ABF, som nu tvingas varsla personal om uppsägning, bland annat i Örebro.

Privat.

Carin Forsberg.

– Osäkerheten gör det svårt att anställa cirkelledare med längre kontrakt. De är oftast timanställda, vilket leder till ett ständigt pussel för verksamhetsansvariga, säger Carin Forsberg, nationell samordnare för ABF:s verksamhet för asylsökande.

Det kommer att finnas pengar att söka för studieförbunden även framöver. Men exakt hur mycket är oklart. Det man vet är att flerska vara med och dela på kakan.

Enligt Carin Forsberg är det förståeligt att anslagen går ned i takt med den minskade invandringen. Samtidigt utrycker hon oro för att man riskerar att rasera en framgångsrik och effektiv integrationsinsats.

– Det kommer att krävas många års gemensamt arbete för att skapa ett bra Sverige. Där har ABF en stor och viktig roll, säger hon. 

Anton Andersson, reporter
08 725 52 45