Oklar roll för inhyrda om det blir strejk

5 april 2012 Får inhyrda jobba på företag som är utsatta för strejk? Nej, säger Handels. Ja, säger Bemanningsföretagen. Men Ica tänker respektera Handels varsel.

Bemanningsföretagen och de inhyrda spelar en viktig men oklar roll i den hotande konflikten mellan Handels och Svensk Handel.
Facket har varslat om total arbetsnedläggelse och förklarat allt arbete i blockad vid 31 lager och 34 butiker från den 13 april.

Blockaden innebär att arbete som normalt utförs av Handels medlemmar inte får utföras av tjänstemän, oorganiserade eller inhyrd arbetskraft. Företag som på olika sätt "försöker åsidosätta" detta hotas med upptrappade konfliktåtgärder (se faktaruta).
– Det är vi som tolkar vårt varsel. Ingen får utföra arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren kör vidare med oorganiserade och bemanningsföretag kan vi vidta andra åtgärder, säger Handels avtalssekreterare John Haataja.

Svensk Handels förhandlingschef Bo Cederlöf vill inte berätta hur de anser att drabbade företag ska agera om strejken bryter ut.
– Det är en extrem situation. Jag kan inte kommentera vilka råd vi ger till våra medlemmar, säger Bo Cederlöf.

Ica, det företag som drabbas hårdast om Handels strejk bryter ut, anlitar normalt bemanningsföretag i växlande omfattning vid de flesta av sina lager. Icas presschef Staffan Ekengren säger till Handelsnytt att Ica inte kommer att ha någon verksamhet vid de konfliktdrabbade lagren om strejken bryter ut. Inhyrd personal kommer därmed inte att arbeta under strejken.

Medan lagerarbetare arbetar under partihandelsavtalet mellan Handels och Svensk Handel jobbar de inhyrda under bemanningsavtalet som slutits mellan 14 LO-förbund och organisationen Bemanningsföretagen. Bemanningsavtalet innehåller en paragraf om neutralitet: "Arbetstagaren får inte utföra arbete hos beställaren som är föremål för fackliga stridsåtgärder."

Enligt Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström hindrar paragrafen inte att de inhyrda på ett lager fortsätter att jobba under strejken.
– I och med att inget bemanningsföretag är varslat om stridsåtgärd så fortsätter vi att jobba på ingångna avtal, säger Henrik Bäckström.

Läs mer: "Det behövs tydligare tolkning"

Kommentarer

Skandalöst och enormt provocerande uttalande av Henrik Bäckström, I bemanningsavtalet, som ju är det avtal de skall följa, står det svart på vitt att man inte får hyra ut personal till företag som omfattas av en konflikt. Jag hoppas innerligt att Handels stämmer Bemanningsföretagen tillbaka till stenåldern om de hyr ut till företag som omfattas av konflikt. Hoppas Handels lyckas reglera upp bemanningsbranchen, det kan inte fortsätta så här för då är det ute med oss alla.

Här måste ju Handels kolla upp vilket förbund som är administrativt förbund för de som är inhyrda på Handels arbetsplatser som omfattas av varslen. Tar motparten in bemanning trots nämnda skrivning i Bemanningsavtalet borde minst två saker hända:
1) Handels borde lyfta detta som ett brott mot förenings- och konflikträtten alternativt trappa upp konfliktnivån på beställarföretagets avtalsbundna arbetsplatser.
2) ansvarigt administrativt förbund måste begära skadestånd och hota med AD för brott mot kollektivavtal gentemot uthyrande part.

Ingen pardon.

Det är så man häpnar över bemanningsföretagens fräckhet.. Avslutningen av artikeln visar varför det är så viktigt att vi lyckas reglera bemanningsbraschen; "I och med att inget bemanningsföretag är varslat om stridsåtgärd så fortsätter vi att jobba på ingångna avtal, säger Henrik Bäckström". Hela den inställning Bemanningsföretagen står för hotar den Svenska modellen. Historiskt är detta dock inte förvånande, bemaningsföretagens främsta uppgift och affärsidè i begynnelsen var just strejkbryteri.

Handels konfliktvarsel

Arbetsnedläggelse,
blockad, bojkott

Handels varslar om total arbetsnedläggelse från och med den 13 april kl 00.00 vid 34 butiker och 31 lager.

Varslet omfattar personal som lyder under tidigare kollektivavtal mellan Handels och Svensk Handel.

Allt arbete vid dessa företag och arbetsplatser förklaras från och med samma tidpunkt i blockad. Det innebär att arbete som normalt utförs av Handels medlemmar inte får utföras av tjänstemän, oorganiserade eller inhyrd arbetskraft.

Samtidigt varslas om bojkott av företagets samtliga varor.

Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som genom beordring av övertidsarbete eller på annat sätt försöker åsidosätta stridsåtgärderna som de anges i varslet eller i särskilda konfliktanvisningar.