Nya avtal för glass och bröd

3 juli Handels har slutit nya kollektivavtal för anställda på glasslager och i brödbutiker.

Avtalet för glassföretag mellan Handels och Svensk Handel som träffades i slutet av juni innehåller samma löneökningar som avtalen för butiker och lager. Det innebär en löneökning på 515 kronor i månaden första året, och totalt 1 575 kronor fördelat på tre år. Dessutom ökas avsättningen till avtalspension med 0,4 procent 2018 och lika mycket 2019. Avtalet gäller i tre år.

Med Livsmedelsföretagen har Handels träffat ett treårigt kollektivavtal för anställda i brödbutiker. Här blir löneökningarna något högre, totalt 1 640 kronor fördelat på tre år. Samtidigt införs regler om hyvling på samma sätt som i detaljhandelsavtalet. En anställd som får sina timmar minskade får en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden i las.

Staffan Julius
08 725 52 43