Ordet är fritt/Insändare

Välkommen att skriva en insändare/debattinlägg!

Du får vara anonym, men redaktionen måste veta vem som skriver. Uppge alltid namn, adress, e-postadress och telefonnummer samt eventuell signatur. 

Vissa av inläggen kan sedan komma att publiceras på insändarsidan Ordet är fritt i papperstidningen.

Handelsnytt läser och godkänner alla inlägg innan de publiceras på sajten.

Inlägg som vi bedömer som kränkande mot privatpersoner, etnisk grupp, kön, sexuell läggning eller som uppmanar till brott kommer inte att publiceras.

Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i inläggen.

Skriv en insändare
*) Obligatoriska uppgifter
Läs våra publiceringsregler