Hur mycket mer blir det i lön från 1 april?

25 februari 2015 UPPDATERAD. Denna artikel är uppdaterad med minimilöner som gäller mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018 för butiksanställda och lagerarbetare.

Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar vad löneökningen blir från 1 april.

Johan, Kapp-Ahl

Svar: Utgående löner höjs 1 april 2017 med i snitt 515 kronor per månad och heltidsanställd. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (412 kr). Resten läggs i en pott som fack och företag kan förhandla om. Om ingen förhandling sker får alla 515 kronor mer. Detta gäller både butik och lager.

Lönerna nedan gäller från 1 april 2017 - 31 mars 2018 för dig som jobbar i privat butik. 

Är du 16 år ligger minimilönen på 13 523 kr/mån eller 81,46 kr/tim
17 år: 13 933 kr/mån eller 83,93 kr/tim
18 år: 20 434 kr/mån eller 123,10 kr/tim
19 år: 20 754 kr/mån eller 125,02 kr/tim
Är du över 18 år och har 1 års branschvana är minimilönen 21 338 kr/mån eller 128,54 kr/tim
Över 18 år och 2 års branschvana: 21 674 kr/mån eller 130,57 kr/tim
Över 18 år och 3 års branschvana: 22 964 kr/mån eller 138,34 kr/tim
Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 125 kr/mån eller 75 öre/tim.

Minimilönen är ett golv, det finns inget som stoppar chefen från att ge dig högre lön än så.

Du har också rätt till ob-ersättning:
Månd-fred kl 18.15-20: 50% på timlönen
Månd-fred efter kl 20: 70%
Lörd efter kl 12: 100%
Sönd och helgdagar: 100%

Har du mer kvalificerade arbetsuppgifter, större ansvar, yrkesbevis/gesäll? Då ska du få lönetillägg. Det finns inget minimibelopp utan tillägget varierar mellan butiker och tjänster.

För partihandelsavtalet och det nya lager- och e-handelsavtalet är gäller följande minimilöner 1 april 2017 till 31 mars 2018:

16 år                                   86,69 kr/tim
17 år                                   92,69 kr/tim
18 år                                   135,16 kr/tim
19 år                                   135,51 kr/tim
20 år                                   136,41 kr/tim
20 år + 6 mån anst            137,31 kr/tim

Avtalet anger endast timlöner. Om man vill räkna om till månadslön ska man multiplicera timlönen med 174.