Press/Jysk.

"I Jysk tar vi arbetsmiljö på allvar. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare" skriver företagets HR-chef till Handelsnytt via mejl. Bild: Press/Jysk.

HR-chefen: "Jysk tar arbetsmiljö på allvar"

14 februari "I Jysk tar vi arbetsmiljö på allvar", skriver HR-chefen Charlotta Lindborg i ett mejl till Handelsnytt med anledning av viteshotet som Arbetsmiljöverket riktar mot företaget.

Handelsnytt har vid upprepade tillfällen försökt att få till stånd en intervju med ledningen inom Jysk, både vad gäller situationen för förtroendevalda inom kedjan, men även kring den kritiskerade fysiska arbetsmiljön. 

Inte heller när Arbetsmiljöverket nu hotar med vite om inte den fysiska arbetsmiljön förbättras i samtliga av Jysks cirka 140 butiker i Sverige vill ansvariga chefer ställa upp och svara på frågor. 

Via mejl ger dock HR-chef Charlotta Lindborg en allmän kommentar till Arbetsmiljöverkets granskning av Jysk.  

Arbetsmiljön i våra butiker är mycket viktig för Jysk och det är ett område där vi hela tiden arbetar med att bli ännu bättre. I samband med Arbetsmiljöverkets inspektioner har några områden pekats ut i Jysk där det finns utrymme för förbättring, skriver hon och fortsätter:

Det är något som vi tar på största allvar och Jysk har satt igång en rad olika initiativ till att förbättra arbetsmiljön inom de områden där brister påpekats. Exempelvis bygger vi om butik och lager med 26 projekt per år vilket leder till en förbättrad arbetsmiljö. I september-november 2017 har samtliga medarbetare utbildats i praktisk ergonomi.

Utöver detta skriver Charlotta Lindborg att kedjan satsat på HLR-utbildning, och anlitat företagshälsovård för att förbättra arbetsmiljön.

I Jysk tar vi arbetsmiljö på allvar. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare, avslutar hon mejlet.

Kommentarer

Detta är inte sant. Vi har inte fått någon praktisk ergonomi utbildning i butik i höstas

Jo, det stämmer visst. Det har gått ut centralt att ALLA skulle e-learning ergonomi, och efter det hölls praktisk ergonomi. Har du inte fått det bör du prata med din chef omgående.

Det är tråkigt att höra att situationen verkar oförändrad om man ser bakåt i tiden, problemen uppdagades väl redan för 20år sedan. inte förrän man arbetat någon annanstans förstår man hur illa det har varit och kanske är.

Ont i ryggen efter 10års slit, tack och lov inga mer tunga lyft, och underbemannad arbetsplats.

Vad räcker E-learning till om ni fortfarande har lager som inte fungerar och leveranser där man lastar alldeles för tungt och packar dåligt.

Kommentera artikeln