Hopp om rotation på Lagenas lager

27 april 2012 Lagenas skyddsombud fick rätt i domstol mot Arbestmiljöverket. Verket tvingas nu göra om en inspektion av arbetsbelastningen på lagret.

Sommaren 2010 anmälde skyddsombuden på dryckesdistributören Lagena till Arbetsmiljöverket att arbetsbelastningen var för hög och för monoton.
– Vi tyckte arbetsgivaren drev upp tempot på lagret med hjälp av de inhyrda. Det blir många tunga lyft och vi tycker inte att man kan jobba så en hel dag. Det behövs pauser eller variation, säger lagrets klubbordförande Patrik Olofsson.

Men Arbetsmiljöverket höll inte med skyddsombuden som överklagade till förvaltningsrätten.

Enligt Arbetsmiljöverkets Stockholmschef Håkan Edén är det ovanligt att verkets beslut ogillas i rätten.
– Men det händer och då får vi göra en ny inspektion, säger han.

Patrik Olofsson hoppas att domen i förlängningen kan leda till en reglerad arbetsrotation på lagret.
– Idealet vore att inte göra samma sak i mer än två timmar i sträck och däremellan göra annat eller ha minst en kvarts rast.

Kommentarer

Tack! En annan bra sak med beslutet är att det inte finns något "delat" eller "parallelt" arbetsmiljöansvar för inhyrare och uthyrare av arbetskraft. Inhyraren har 100% ansvar för den inhyrda arbetskraften när den arbetar hos inhyraren. Och skyddsombudet kan, även om den inte formellt är utsedd av de inhyrda, ändå företräda alla som arbetar inom skyddsombudets skyddsområde och rätt att ställa samma krav på arbetsgivaren att leva upp till AML gentemot både egen och inhyrd personal.

Häftigt! Bra jobbat av skyddsombuden på Lagena! Kul att se att man inte nöjer sig med ett nej utan kämpar vidare tills man når det resultat man vill ha. Ett exempel för oss andra!