Handels trappar upp varslet

1 april 2010 Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel har avbrutits. Handels har enligt medlaren beslutat att lägga ett varsel om upptrappad konflikt. Mer information ges vid en pressträff senare i eftermiddag.

Medlaren i Handelskonflikten, Bengt KÅ Johansson, säger till Handelsnytt att medlarna inte har kunnat lägga något förslag till avtal.
– Parterna står för långt ifrån varandra, konstaterar Bengt KÅ Johansson. Han berättar att Handels därför beslutat att utöka det konfliktvarsel som redan ligger och som omfattar strejk för 5200 anställda från den 8 april. Medlingen mellan parterna återupptas enligt Bengt KÅ Johansson på måndag.