Får chefen vara med på fackmötet?

28 mars 2012

Får chefer och tjänstemän närvara på fackmöten inom LO, och om inte vad är det för regler som reglerar deras närvaro?

Nisse

Svar: På ett fackklubbsmöte äger klubbens medlemmar rätt att närvara. Således inte chefer eller tjänstemän som du nämner, såvida dessa inte är medlemmar i samma fackklubb.

Harald Petersson,
förbundssekreterare