Facket: Ett problem att få anmäler

30 juni Överlag har arbetsgivare dålig koll på att de ska anmäla allvarliga händelser på jobbet till Arbetsmiljöverket. Att terrorattacken hände på allmän plats komplicerar det ytterligare, menar Handels.

David Bicho

Krister Colde

– Generellt är det få arbetsgivare som vet om att de ska anmäla allvarliga händelser på jobbet till Arbetsmiljöverket – och det är ett problem. Terrorattacken gör det ännu mer komplicerat för många då det inte hände på jobbet utan på allmän plats. Det finns en risk att anställda går miste om möjligheten till förbättrad arbetsmiljö när arbetsgivarna inte anmäler. Många gånger är det de arbetsgivare som behöver arbeta med sin arbetsmiljö som inte anmäler, för de inte vill ha dit Arbetsmiljöverket, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

 

Lisa Berthelson
08 725 52 41