Avtal 2017

Den 1 april 2017 är målet att de flesta av Handels medlemmar ska ha ett nytt avtal om löner och villkor för jobbet. Under hösten 2016 hölls avtalskonferenser där medlemmarna tog upp vad som är viktiga frågor för dem. Samtidigt gjordes en samordning av avtalskraven inom hela LO. Handels lämnade sina krav till arbetsgivarparterna i januari.

Här har vi samlat alla artiklar som handlar om avtalsrörelsen 2017.