Avtal 2017

Avtal klart för tekniklager

9 maj 1 575 kronor i löneökning på tre år får anställda på bland annat Elektroskandias, Rexels och Solars lager. Lägstalönerna höjs med lika mycket.

Handels och arbetsgivarorganisationen Teknikgrossisterna har kommit överens om ett kollektivavtal som ligger i linje med de andra stora avtalen i branschen.

Det innebär en lönehöjning på 1 575 kronor på tre år. Dessutom ger det mer i avtalspension.

Nytt i avtalet är också att chef och anställd tillsammans kan bestämma att övertid ersätts med kompledighet. Chefen ska också meddela de anställda om den ordinarie arbetstidsförläggningen en månad i förväg. Men om det händer något med kort varsel gäller två veckor.

Anni Alm
08 725 52 44

FAKTA Avtal för anställda på TGA lager

Ökade löner

År 1 
515 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 252 kr/mån generellt och 263 kr/mån att fördela lokalt.

År 2 
525 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 257 kr/mån generellt och 268 kr/mån att fördela lokalt.

År 3 
535 kr/mån och heltidsanställd där alla garanteras 262 kr/mån generellt och 273 kr/mån att fördela lokalt.

Mer till pension
Avsättningen till avtalspensionen ökar med 0,4 procent från och med 1 april 2018.