Inhyrning i fokus

Bemanningsbranschen växer och inhyrning blir allt vanligare, framför allt på lager men även i butiker.

I den senaste avtalsrörelsen var frågan om inhyrning och bemanningsföretag central för alla LO-förbund. Våren 2010 slöt fack och arbetsgivare avtal om vilka regler som ska gälla när företagen vill använda bemanningsföretag. Hur fungerar det i praktiken? Följ utvecklingen här.