Heltid/deltid/visstid

Drygt hälften av detaljhandelns anställda jobbar deltid. Många vill ha fler timmar. Men arbetsgivarens rätt att organisera går före deltidarnas rätt till fler timmar, konstaterade Arbetsdomstolen i ett par domar sommaren 2012.

Men det finns ställen där heltid är en möjlighet. Och parterna jobbar tillsammans för att ändra arbetsgivarnas attityd.

Här har vi samlat det som berör heltids- och deltidsfrågan.