Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Hur mycket branschvana har jag?

  Jag är 22 år och har fått nytt jobb i en skobutik. Sedan jag var 18 år har jag jobbat i en mindre ICA-butik och undrar nu hur mycket branschvana jag har rätt till. Min nya chef säger att jag endast får 113:07 kr/timme eftersom jag inte har arbetat med skor tidigare.
  Katarina

  Svar
  : Branschvana räknas fr o m man fyllt 18 år och från den första i månaden då förändring sker, alltså enligt ålder, branschvana eller anställningstid.

  En arbetstagare ska ha haft en ordinarie arbetstid om i genomsnitt tio timmar/vecka alternativt att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar/vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader.

  Inom Handelsanställdas förbund hävdar vi att branschvana inom samma kollektivavtal ska kunna tillgodoräknas, även om man byter företag.

  Prata med din arbetsgivare och försök att komma överens om en gemensam nivå för dig med tanke på din tidigare vana och erfarenhet av butiksarbete.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Nekad semester under jul och nyår

  Jag jobbar i butik och har två månader i förväg ansökt om semester under jul- och nyårshelgen. Min arbetsgivare nekar mig semester. Har han verkligen rätt att göra så?
  Vill vara ledig

  Svar
  : Enligt semesterlagen så ska din arbetsgivare samråda med dig angående semestern. Om ni inte kan komma överens om hur ledigheten ska förläggas är det däremot arbetsgivaren som har sista ordet. Arbetsgivaren ska underrätta dig om beslutet två månader före ledighetens början, men om det inte kan ske så minst en månad före ledighetens början. Du har självklart rätt till dina 25 semesterdagar men exakt hur ledigheten ska förläggas är det alltså arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren kan däremot aldrig neka dig en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.  
  Hanna Magnusson, Handels Direkt

 • Hur många timmar får chefen schemalägga?

  Jag jobbar i en matbutik som har öppet sju dagar i veckan och det finns ett kollektivavtal. Under julen har min arbetsgivare schemalagt mig att arbeta 50 timmar per vecka. Får arbetsgivaren göra så?
  Maria

  Svar: Reglerna hur arbetsgivaren får schemalägga dina arbetstider regleras i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.
  Utgångspunkten är att du i genomsnitt ska arbeta de timmarna som du är anställd på per vecka. Arbetsgivaren har möjlighet att schemalägga dig så att du i vissa veckor jobbar fler respektive färre timmar. Den genomsnittliga arbetstiden ska dock överensstämma med ditt anställningskontrakt.

  Arbetstiden får inte över- eller underskridas med mer än 9 timmar för heltidsanställda respektive 5 timmar för deltidsanställda. Din arbetsgivare kan med andra ord inte schemalägga dig 50 timmar per vecka utan att ni har träffat överenskommelse om detta.

  Sara Hedman, Handels Direkt

 • Vad händer med mig vid försäljning?

  Min arbetsgivare planerar att eventuellt sälja sitt företag. Vad händer med mig som anställd då? Blir jag uppsagd?
  Anna

  Svar:
  I arbetsrättslagstiftningens mening innebär en verksamhetsövergång att den nya arbetsgivaren ärver ditt gamla anställningsavtal från din föregående arbetsgivare. Det innebär att den nya arbetsgivaren får ta över personalen och dess anställningsförhållanden, i sin helhet, till den nya verksamheten. Om du till exempel i dagsläget har en tillsvidaretjänst så kommer du fortsättningsvis ha samma tjänst hos den nya arbetsgivaren. Detta gäller även din lön.  Ditt anställningsavtal som du har i dagsläget ska bara skrivas om med ett nytt organisationsnummer.

  Om den nya arbetsgivaren vill ändra dina anställningsvillkor ska arbetsgivaren begära förhandling med Handels innan några ändringar görs.  

  Monika Hedlund, Handels Direkt

 • Hur är min arbetstid för 2014?

  Jag jobbar i en mindre butik som enda anställda på heltid, butiken har öppet måndag – lördag. Jag och min arbetsgivare håller nu på att lägga ett nytt årsarbetstidsschema för 2014. Nu undrar vi vad min årsarbetstid är för 2014?
  Bertil

  Svar: Från och med 1 januari 2014 blir det nya schemaregler i Detaljhandelsavtalet avseende årsarbetstid för butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. Det kommer bli samma schemaregler oavsett om butiken har öppet sex eller sju dagar per vecka.

  Det innebär att man som heltidsanställd kommer få en veckoarbetstid på i genomsnitt  38 timmar och 15 minuter per vecka även på arbetsplatser som har öppet färre än sju dagar per vecka.
  Med ändringen i avtalet behövs ingen årsarbetstid räknas fram. Arbetstiden blir i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter timmar per vecka oavsett om det är en helgdag mitt i veckan eller ej.
  Är man deltidsanställd och arbetsgivaren tidigare har minskat ned arbetstiden på grund av infallande helgdagar aftnar omräknas veckoarbetstiden enligt följande från och med 1 januari 2014:
  Kontrakterad arbetstid per helgfri vecka x 0,96 = ny genomsnittlig arbetstid per vecka.

  Till och med 31 december 2013 gäller de gamla reglerna för anställda i butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. De innebär att veckoarbetstiden är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka för heltidsanställd.
  Claes Larsson, Handels Direkt

 • När har jag rätt att gå facklig kurs?

  Jag är förtroendevald och sitter med i klubben på arbetsplatsen. Nu är jag anmäld till en facklig kurs men arbetsgivaren har avslagit min begäran om ledighet. Vad gäller?
  Argt skyddsombud

  Svar: Arbetsgivaren kan endast avslå din begäran om din ledighet krockar med verksamheten. Om ni inte kommer överens om en ny tid ska frågan förhandlas för att reda ut när utbildningen kan genomföras utan att störa verksamheten. Arbetsgivaren kan generellt skjuta upp ledigheten max 14 dagar vilket innebär att om ledigheten har begärts tidigare än 14 dagar kan du som förtroendevald normalt ändå åka på utbildningen förutsatt att den är kortare än fem dagar.
  Vid vissa utbildningar kan dock andra tidsfrister gälla, kontakta i så fall oss på Handels Direkt eller er lokala avdelning. För det långsiktiga arbetet är det bäst om ni kan ta ombudsman till hjälp och bestämma en utbildningsplan där målsättningen är att alla medlemmar ska få gå en facklig utbildning.
  Nathalie Johansson, Handels Direkt

 • Kan vi ändra hur raster schemaläggs?

  Vi har haft flera diskussioner med vår arbetsgivare angående vårt schema och våra raster. Vi är missnöjda med vårt schema men vi får inget gehör från vår arbetsgivare. Vad kan vi göra?
  Jonas

  Svar: För att ni ska få den bästa möjligheten att påverka er arbetsgivare till att ändra schemat så skulle ni behöva snacka ihop er och gemensamt formulera vad ni tycker är fel. Det kan vara en utmaning, vi är alla olika och har olika idéer om vad som är bra arbetstider.

  Lättast är nog att ordna ett möte utan er chef. Då kan ni ta upp kritiken i lugn och ro. Annars kan ni be alla arbetskamrater att skriva ner sina synpunkter och sedan sammanställa detta. Försök att formulera er kritik med hjälp av egna förslag på lösningar. Fundera också på hur ni vill lägga fram kritiken för arbetsgivaren.
  Om ni ska gå alla tillsammans till chefen eller om ni ska utse några representanter som för er talan är beroende av vad ni tror skapar störst tryck i frågan. Huvudsaken är att arbetsgivaren förstår att ni är många som står bakom och att ni håller ihop.

  I lag och kollektivavtal finns flera bestämmelser som reglerar hur arbetstid och raster får läggas ut. Om arbetsgivaren har brutit mot någon av dessa så finns det tydliga skäl till att förmå arbetsgivaren att förändra den delen av schemat.

  Hör gärna av er till Handels Direkt så kan vi se över detta och ge ytterligare råd om hur ni kan snacka ihop er.
  Jaana Olsson, Handels Direkt

 • Vad är fördelar med egen klubb?

  Vad är det för fördel med att ha en klubb på arbetsplatsen och hur gör man för att starta en egen klubb?
  Sebastian på lagret

  Svar: Fördelarna med en klubb är bland annat möjligheten att samla medlemmarna för en starkare sammanhållning. Det ger en styrka i förhållande till arbetsgivaren. En tydlig organisering på arbetsplatsen ger även möjlighet till medlemsmöten, facklig information samt eget förhandlingsmandat för klubben.

  Vår lokala avdelning hjälper medlemmarna på arbetsplatsen att välja en styrelse vars storlek kan variera beroende på arbetsplatsens storlek, antal medlemmar m.m. För att starta en klubb behövs minst tre ledamöter.

  Efter att en styrelse valts bör ni ta hjälp av en ombudsman för att ta fram en plan för vilka frågor ni vill driva och en utbildningsplan för medlemmarna och klubbstyrelsen. Utbildningsplanen behöver förhandlas med arbetsgivaren.
  Daniel Wallmark, Handels Direkt

 • Måste jag köpa arbetskläder?

  Jag jobbar i en butik, där säger arbetsgivaren att vi måste köpa företagets kläder och använda när vi jobbar. Kan min chef kräva det?
  Amanda

  Svar:
  Vill din arbetsgivare att ni bara ska ha företagets kläder, så ska din arbetsgivare tillhandahålla kläderna utan kostnad. Det får inte vara ett krav att ni måste betala och använda företagets kläder.
  Helene Karlsson, Handels Direkt

 • Har jag rätt till 25 dagars betald semester?

  Jag har en fråga angående semesterrätt. Jag jobbar i dag fem dagar i veckan i en butik. Jag har en 80%-tjänst. Visst har jag väl rätt till 25 dagars betald semester? Min chef påstår att jag bara har rätt till 20 dagar betald semester, men att jag kan få ytterligare 5 obetalda semesterdagar. Vad gäller här?
  Paulina

  Svar: Det är helt rätt att du har rätt till 25 dagars semester, det har alla oavsett anställningsgrad. Du skall ha 25 dagars betald semester, men dessa dagar är självklart mindre värda om du jobbar 80% istället för 100%.

  Jag misstänker att din arbetsgivare, AG, tänker sig att de skall ge dig 20 fullt betalda semester dagar och fem obetalda. Att du alltså får 20 betalda dagar beräknade på en 100% tjänst, i stället för hur det bör vara, att du får 25 betalda dagar beräknade på en 80% tjänst. AG har alltså fel i detta.

  Du skall stå på i denna fråga. För att säkerställa att du får rätt ersättning adderar du allt du tjänat från AG från 1 April 2012, till 31 Mars 2013. Även sjukdom är semesterlönegrundande så karensdagar och dylikt skall medräknas. När du räknat ihop denna summa multiplicerar du detta tal med 0,12(0,13 om AG följer kollektivavtalet). Då får du ut vad AG är skyldig dig. Denna summa skall därefter divideras med 25. Då får du fram vad varje semesterdag är värd.

  Det finns även en minimigräns vad varje semesterdag är värd som är angivna i kollektivavtalet. För avtalsåret 1 April 2013 till 31 Mars 2014 är dessa garantibelopp per semesterdag:
  Fyllda 18 år: 1 103 kronor.
  3 års Branschvana: 1 305 kronor.
  Dessa siffor är angivna för heltidsanställd, jobbar du deltid beräknar du garantibeloppet procentuellt i proportion till din syselsättningsgrad.
  Erik W Hallonsten, Handels Direkt

Jobbtempen

Rätten till fyra veckors sommarsemester. Man ba, ja tack!

Varför blir man inte solbränd av att vara inne och jobba?

Sommar = kvavt i dåligt konditionerade butiker!

Tidsbild

Simon Leijsne

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen