fackliganyheter.nu

Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

 • Senaste frågorna

 • Ger aftnar OB efter visst klockslag?

  Jag jobbar i en liten specialbutik, där vi stängt tidigare till exempel dag före helgdag, valborgsmässoafton med mera. Så gör även andra småbutiker. Nu blir det ny ägare och nya rutiner, och det är inget konstigt att vi går mot längre öppethållande. Men jag undrar om det är reglerat någonstans när det ska utgå ob-tillägg annat än klockslagen som är angivna i foldern vi fått. Räknas inte aftnar, skärtorsdag, eller dagar före röd dag som berättigade till ob efter vissa klockslag?  

  Ellendellen.

  Svar: Av de kollektivavtal som omfattar detaljhandeln framgår att jul- nyårs- och midsommarafton jämställs med lördag avseende ob-tillägget vilket innebär att  ob-tillägget då är 100 procent efter kl 12.00. För övriga aftnar, dag före röd dag och så vidare, utges ordinarie lön.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • När får man ha sammanhängande ledigt?

  Vilken tidsperiod under sommaren har man rätt att ta fyra sammanhängande veckor semester?

  Fredrik  

  svar: Enligt de flesta av våra kollektivavtal har man rätt att få fyra veckors sammanhängande semester fr o m den vecka då 1 juni infaller till och med den vecka då 31 augusti infaller. Enligt semesterlagen har man rätt till fyra veckors ledighet under juni-augusti.

  John Haataja
  avtalssekreterare


 • Hur mycket ska man jobba egentligen?

  Hur många timmar ska handelsanställda jobba 2011?

  Sofia  

  Svar: Hur många timmar man ska arbeta under 2011 bestäms utifrån vilket arbetstidsmått man har i sitt anställningskontrakt. Om butiken omfattas av kollektivavtal (detaljhandelsavtalet) spelar det också roll om man arbetar i en butik som har öppet färre än 7 dagar per vecka (§4a) eller 7 dagar per vecka (§4b).

  För butiker som har öppet färre än 7 dagar per vecka är ordinarie arbetstid för heltidsanställd i genomsnitt under året 40 timmar per helgfri vecka. Handels och Svensk Handel räknar varje år fram årsarbetstiden och för 2011 är årsarbetstiden för heltidsanställd 2004 timmar netto.

  För butiker som har öppet 7 dagar per vecka räknas inte fram någon årsarbetstid. Istället gäller att man som heltidsanställd i genomsnitt ska arbeta 38 timmar och 15 minuter per vecka. Arbetstiden beräknas i genomsnitt och läggs ut i perioder om högst 52 veckor. Denna regel gäller även som huvudregel i de kooperativa butiksavtalen.

 • Räknas lediga veckor till semestern?

  Jag har ett schema som innebär att jag jobbar jämna veckor ( sju dagar) och är ledig ojämna. Om jag vill ha semester  vecka 28 och 30 så vet jag att vecka 29 också blir en semestervecka fast jag normalt sett är ledig då. Men vad är det som gäller för vecka 27 och 31 som jag normalt sett också är ledig på. Alltså veckorna före och efter semestern?

  Italien i sommar

  svar: Enligt semesterlagen så börjar och slutar ledigheten med en semesterdag. Det innebär att fridagar i början och i slutet av semesterledigheten inte räknas som semesterdagar.

  I ditt fall så räknas inte v 27 och v 31 som semesterveckor. Däremot om fridagar infaller under semesterperioden, så räknas de som semesterdagar ( vecka 29). Undantag är om allmän helgdag, jul-, nyårs- och midsommarafton infaller på en fridag, då räknas dessa fridagar inte som semesterdagar, även om de infaller under semesterperioden. Lördagar och söndagar räknas inte som semesterdag, även om de är arbetsdagar.

  Så om du tar semester vecka 28–30 går det åt 15 semesterdagar. Om semesterledigheten är högst fyra dagar så räknas arbetsskyldig lördag eller söndag som semesterdag. Däremot räknas inte fridagar som semesterdagar.

  Exempel: en anställd som arbetar fredag och söndag, men är ledig lördag vill ta ut semester under dessa tre dagar. Det går åt två semesterdagar, men ledigheten är tre dagar.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Hur långt varsel för att ansöka om ledigt?

  Jag jobbar i ett företag som har avtal med facket. Min chef har nu sagt att vi måste göra en skriftlig ansökan en månad innan vi vill vara lediga eller byta en till två dagar... Hon brukar inte ha koll på sådana saker, därför undrar jag vara som är rätt?  

  Susanna.

  Svar: Det finns ingen generell  regel som säger att du måste lämna in en skriftlig ansökan om ledighet en månad i förväg. En anställd som vill vara ledig ska ju självklart så fort som möjligt begära ledigt.

  Det ökar ju också chansen att arbetsgivaren hinner ordna en vikarie. Men det kan ju uppstå ett behov att vara ledig med kort varsel, och då kan inte arbetsgivaren hänvisa till någon ”en-månaders regel”. 

  Däremot så kan ju arbetsgivaren säga nej till en begäran om ledighet, oavsett om det rör tjänstledighet eller uttag av en semesterdag.
  I kollektivavtal finns regler om permission, som ger rätt att vara ledig med lön, en dag, vid till exempel eget bröllop eller begravning av nära anhörig.

  Arbetsgivaren kan däremot ha regler för hur byte av schema mellan arbetskamrater ska gå till. Det är arbetsgivaren som i sista hand bestämmer hur arbetsorganisationen ska se ut och vem som ska göra vad på arbetsplatsen.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Hur långt innan bör jag få veta om jobb?

  Jag går på ett vikariat som går till den sista februari. Hur långt innan måste arbetsgivaren meddela mig om jag får längre eller fast jobb?

  Richard

  svar: Din arbetsgivare kan när som helst erbjuda dig ett förlängt vikariat eller en tillsvidareanställning, det vill säga fast jobb. Har du varit visstidsanställd sammanlagt minst två år under en femårsperiod, till exempel på vikariat, så övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  Är du visstidsanställd är arbetsgivaren skyldig att informera dig om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar enligt reglerna i las. Informationen kan lämnas till exempel genom att lediga tjänster anslås på företagets anslagstavla.

  Om din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda dig fortsatt anställning så har du rätt att få besked en månad innan din tidsbegränsade anställning går ut. En förutsättning för att ha rätt till ett sådant besked är att du varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under den senaste treårsperioden. Beskedet ska vara skriftligt och lämnas till dig personligen.


  Karin Jungerhem
  Ombudsman

 • Hunden är din ensak

  Får chefen ifrågasätta mitt privatliv? Häromdagen undrade chefen om jag kunde jobba ett 10 timmarspass vilket jag inte hade möjlighet till för jag hade andra planer och dessutom en valp hemma som jag har planerat mitt schema efter. Då ifrågasatte chefen ”om jag verkligen hade något planerat” och om hunden inte klara sig själv. Jag har 25 timmar avtalat på kontrakt i veckan, det är allt. Får verkligen chefen ifrågasätta så?

  Undrande matte


  Svar: Om du har ett kontrakt på 25 timmar/vecka och detta var utöver din ordinarie arbetstid så har du ingen skyldighet att arbeta de extra timmarna om du inte vill – oavsett vad dina skäl till att säga nej är.

  Elsie Mann
  Ombudsman

 • Hur lång är uppsägningstiden?

  Jag har en fast tjänst sedan 1 december 2008 och undrar hur länge man får jobba efter en uppsägning. Är uppsägningstiden olika lång beroende på hur många år man har jobbat?
  Fadime


  svar: Uppsägningstider regleras i §11 Lagen om anställningsskydd (las) och kan vara allt från en till sex månader beroende av den sammanlagda anställningstidens längd.
  Om man blir uppsagd från en tillsvidareanställning och den sammanlagda anställningstiden som i ditt fall är minst två år men kortare än fyra år har man rätt till två månaders uppsägningstid.
  Med sammanlagd anställningstid avses samtliga anställningar man har haft hos arbetsgivaren. Det innebär alltså att om du haft någon form av visstidsanställning före 1 december 2008 ska även denna anställningstid medräknas. På så sätt kan uppsägningstiden bli längre.
  Om man själv avslutar sin tillsvidareanställning har man minst en månads uppsägningstid.
  Observera dock att uppsägningstider även kan regleras i kollektivavtal och i enskilda anställningskontrakt och därmed innebära att man har längre uppsägningstid och än vad som regleras i las.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • Hur långt innan ska man få schemat?

  Jag jobbar i en Jyskbutik i Malmö och har en fråga om schemat. Hur långt innan måste schemat komma upp på tavlan, och hur länge ska det gälla.
  Som det är nu så får vi två ibland tre veckor i taget och inget nytt ifrån detta är slut. Man kan inte planera något med familjen eller läkarbesök eller leva ett normalt liv. Det måste finnas regler vad som gäller för inte är detta rätt hoppas jag. Hoppas på svar utan paragrafer för de kan jag inte.

  Lever på hoppet

  svar: Regler om arbetstider finns i både Arbetstidslagen och i kollektivavtal. Då Jysk omfattas av kollektivavtal (Detaljhandelsavtalet) finns följande regler vad gäller schemaläggning:

  §4 b Mom 3 Arbetstidsschema
  Arbetstidsschema, som tar upp ordinarie arbetstidens förläggning för hel- och deltidsanställda, ska skriftligen överlämnas till de anställda och finnas anslaget på arbetsplatsen. Innan arbetsgivaren fastställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud, där sådana är utsedda). Framförda synpunkter på fördelning av arbete på sen kvällstid, på lör-, sön- och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. Arbetstidsschemat gäller även vid semester, sjukdom och tjänstledighet och då arbetstagare börjar eller slutar sin anställning under året.

  Överläggning om arbetstiden för kommande 12-månadersperiod genomförs i så god tid att schemat kan fastställas senast en månad i förväg.

  Detta innebär att alla anställda ska ha ett 12-månadersschema som tar upp ordinarie arbetstidens förläggning. I schemat ska man alltså kunna se när man börjar och slutar om dagarna samt vilka dagar som är fridagar. Detta schema ska ni få del av, skriftligt, senast en månad innan det börjar gälla. Skälet till detta är att man, precis som du skriver, ska kunna planera sitt liv.
  I de fall arbetsgivaren behöver göra förändringar i detta schema ska det – där så kan ske – meddelas minst en månad i förväg.

  Linda Palmetzhofer
  ombudsman

 • Hur tolkar jag minimilönen?

  Hej! Jag är heltidsanställd på på Coop Forum , min lön är indelad i månadslön och individuellt tillägg . Jag undrar hur man tolkar minimilönerna, ska man lägga ihop månadslön och tillägget så att det ihop blir minst minimilönen eller är det månadslönen själv som skall vara minst minimilönen?

  Pia

  Svar: När man definierar lönen använder man sig av två begrepp, minimilön och utgående lön. Minimilön är den lägsta lönen i kollektivavtalet, utgående lön är lön som betalas utöver minimilönen.
  Lönebeskeden inom kooperationen kan ge sken av att arbetsgivaren inte betalar rätt minimilön då ens grundförtjänst i vissa fall redovisas som att man tjänar lägre än den avtalade minimilönen. För att få en korrekt beräkning ska man räkna ihop de olika lönedelarna, den utgående lönen får då inte understiga avtalets minimilön.
  Har man sedan kvalificerade ansvarsuppgifter, ska ett personligt lönetillägg utgå utöver minimilönen. Det går dock inte att ge besked om exakt hur stort tillägget ska vara för var och en. Ta kontakt med din klubb på arbetsplatsen eller din lokal avdelning för att få hjälp.

  Thomas Holm
  ombudsman