Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Hur många gånger får chefen ringa mig?

  Varje gång jag är sjuk, ringer min chef mig flera gånger för att kolla hur det är med mig. Får han göra det?
  Mattias Olsson

  Svar: Din chef har ett arbetsmiljöansvar. Det vill säga att hen är ansvarig för att se till att du mår bra i och runt din arbetsplats. Både den psykiska och fysiska hälsan har hen ansvar för. Men det betyder inte att hen kan ringa och tjata på dig för att komma tillbaks, utan endast kontakta dig för att se hur det är med dig. På så vis vara till hands om det skulle vara något hen kan hjälpa dig med.
  Thomas Nilsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Friskvårdsbidrag för deltidsarbetande frisör

  Jag arbetar deltid som frisör, har jag då rätt till friskvårdsbidrag?
  Hanna/Frisör

  Svar: Ja om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så har du rätt till ett friskvårdsbidrag utifrån din sysselsättningsgrad.
  Bidraget för heltidsanställd är 2050 kronor per år. Arbetar du exempelvis 30 timmar per vecka (75%) så blir ditt friskvårdsbidrag 1538 kronor.
  Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Bidrag om man klarat gesällprovet?

  Jag är anställd som trainee och har hört att det ska finnas något bidrag att ansöka när man klarat gesällprovet?
  Stina

  Svar: Det stämmer att förbundets yrkesfond för frisörer har upprättat ett studiebidrag för frisörelever som klarar gesällprovet. Studiebidraget är för närvarande 1000 kronor och kan betalas ut efter en skriftlig ansökan till förbundet.
  Frisören måste vara medlem i Handels vid gesällprovstillfället. För att kunna söka studiebidraget ska följande framgå av ansökan:
  Namn, personnummer, adress samt telefonnummer. Datum och ort för gesällprovet. Kopia på dokument som styrker att gesällprovet är godkänt.
  Kontonummer (inklusive clearingnummer) där pengarna ska sättas in.
  Ansökan skickas till: Ewa Björkman, Handelsanställdas Förbund, Box 1146, 111 81 Stockholm

  Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Kan jag bli nekad ledighet?

  Jag har ansökt om semester en vecka i december. Jag lämnade in ansökan mer än två månader innan jag vill vara ledig, kan arbetsgivaren då neka mig att vara ledig?
  Mohammed lagerarbetare

  Svar: Enligt semesterlagen har du rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni, juli eller augusti. För semester under övrig tid på året så är det upp till arbetsgivaren att bevilja eller avslå din semesteransökan utifrån verksamhetens behov. Detta gäller oavsett hur långt innan du har lämnat in din ansökan. Det är upp till arbetsgivaren att se till att du får ut din semester under semesteråret.

  Susanne Elton, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Gör arbetsgivaren rätt när vi är sjuka?

  Jag arbetar på en frisörsalong och har nyligen tecknat kollektivavtal med er. Jag är osäker på att min arbetsgivare gör rätt när vi är sjuka. Med sjuklön och sånt.
  Gunilla

  Svar: Avdrag vid sjukdom görs på följande sätt:  Löneavdrag för första sjukdagen skall göras på basbeloppet. Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvarotimme. Löneavdrag för sjukdag 2 fram till sjuklöneperiodens slut ska göras på garantibeloppet. Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av garantibeloppet per frånvarotimme. Sjuklöneperioden slutar den dag den anställde är åter i arbete eller den dag försäkringskassan påbörjar utbetalning av sjukpenning. Löneavdrag för sjukdagar efter sjuklöneperioden ska göras på basbeloppet.Då ska du göra ett avdrag på 1/173 av basbeloppet per frånvarotimme.

  Utbetalning av sjuklön görs på följande sätt:
  Sjukdag 1 är en karensdag, vilket betyder att ingen sjuklön utbetalas.

  Sjukdag 2 till 14 betalas det ut sjuklön baserat på garantilönen. Det vill säga 80 procent av 1/173 av garantilönen. Sjukdag 15 och framåt utgår sjukpenning genom försäkringskassan.

  Thomas Nilsson,facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Har jag rätt till ett par skyddsskor?

  Jag kör ibland truck och känner mig lite otrygg då jag inte har några skyddsskor. Ska arbetsgivaren köpa skyddsskor till mig eller måste jag köpa mina egna skor? Jag frågade min arbetsledare om detta och han sa att jag måste vara anställd i sex månader för att företaget ska betala mina skor.
  Gabriella

  Svar: Den som kör truck eller jobbar inom truckens arbetsområde ska alltid använda skyddsskor. Du behöver inte vara anställd i sex månader för att ha rätt till skyddsskor. Arbetsgivaren ska se till att du har skyddsskor innan du börjar arbeta i eller nära trucken. Det är arbetsgivaren som ska stå för skorna, inte du som anställd.
  Kristofer Öhrn, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Hur startar man en klubb?

  Hej!
  Vi är ett gäng kollegor som har pratat ihop oss och som skulle vilja starta en klubb på vår arbetsplats. Hur gör vi för att komma igång?
  Kollegorna

  Svar: Vad roligt att ni vill engagera er. Ni ska självklart få stöttning att komma igång med en klubb på er arbetsplats. Det ni behöver göra är att ta kontakt med er lokala avdelning på Handels så hjälper de er. Ni hittar mailadresser till respektive avdelning på vår hemsida www.handels.se eller genom att ringa på telefonnummer 0771-666 444, knappval 4.
  Elin Pettersson, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Hur länge kan jag kräva att vara föräldraledig?

  Jag har fått ett litet dilemma på arbetet. Jag har en fast tjänst på 50 procent i botten men har arbetat mer på timma. I december 2014 blev jag mamma och gick på föräldraledighet. Min arbetsgivare vill på grund av att folk kommer gå i pension att jag ska komma tillbaka i september 2015 på helt andra tider och uppgifter än jag haft tidigare. Min första fråga är hur länge jag kan "kräva" att vara ledig, jag har läst allt från 1 år till 3 år. Det andra jag undrar över är om han kan tvinga mig att jobba fler timmar per vecka än vad jag blev anställd på? Hon som arbetat på mina tider ska få ha kvar de timmarna och jag får i stället anpassa mig och flytta på mig från "mitt" schema. Är det ok?
  Clara, 35 år

  Svar: Tack för ditt mail. Enligt våra uppgifter har din arbetsgivare kollektivavtal.
  Har du ett barn under 18 månader kan du vara hemma med ditt barn – dvs ledig från arbetet – i den omfattning som du vill, oberoende av hur mycket föräldrapenning du tar ut.

  Är ditt barn äldre än 18 månader har du rätt att vara ledig från arbetet i den omfattning som du tar ut föräldrapenning på - t.ex. hel dag, 50 procent av dag etc. Är du heltidsanställd kan du även förkorta din arbetstid upp till 25 procent om du vill (dvs gå ned till 75 procent). Båda dessa saker gäller tills barnet blir 8 år.

  På din andra fråga är svaret nej – arbetsgivaren kan inte tvinga dig att jobba fler timmar än de du är anställd på, på ett regelbundet sätt (utom vid övertidsarbete - se nedan). Är du deltidsanställd kan din arbetsgivare fråga om du vill och kan arbeta mertid, och då kan du svara ja eller nej utefter hur det passar dig. Är du heltidsanställd kan arbetsgivaren, om det för verksamheten krävs, beordra dig att arbeta övertid. Då måste du arbeta den beordrade övertiden om du inte har ett giltigt skäl att tacka nej.

  Ditt schema kan dock ändras under årets gång om verksamheten kräver det. Du har heller inte enligt lag eller avtal rätt att "paxa" ett visst schema.
  Arbetsgivaren får inte ändra på faktorer i din anställning på ett negativt sätt just på grund av att du har varit föräldraledig eller på grund av att du är småbarnsförälder.
  Claudio Estrada, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Kan jag jobba på flera ställen?

  Jag jobbar i dag i en mataffär på cirka 15 timmar i veckan. Detta är såklart inte så mycket som jag skulle vilja jobba då det är svårt att få ekonomin att gå ihop på så lite timmar. Har frågat efter mer timmar men det finns inte enligt min chef. Får man jobba hos en annan arbetsgivare om man blir erbjuden det? Och kan ens nuvarande arbetsgivare säga nej?
  Hälsningar, Vicki

  Svar: Om du ska börja jobba på ett företag som inte på något sätt kan anses konkurrera med ditt nuvarande jobb står det dig helt fritt att jobba där så länge arbetstiderna inte krockar med varandra.
  Om du däremot ska börja jobba på ett annat företag inom samma bransch behöver du vara uppmärksam på att du har lojalitetsplikt mot din arbetsgivare och att det kan uppstå en intressekonflikt då man jobbar hos konkurrerande arbetsgivare. Som regel får man inte bryta mot lojalitetsplikten och det kan bli ett problem om man inte är helt öppen med att man jobbar åt olika arbetsgivare. I vissa kollektivavtal och anställningskontrakt kan det finnas regler om lojalitet som man måste kolla upp innan man börjar jobba hos annan arbetsgivare. Handels sätter alltid möjligheten att försörja sig i första rummet och i ditt fall har du försökt att få fler timmar hos din befintliga arbetsgivare utan resultat. När ens huvudarbetsgivare nekat till att utöka antalet timmar står det dig fritt att söka anställning även hos en konkurrerande arbetsgivare. Även här gäller dock att ha koll så att arbetstiderna inte krockar.
  Matho Randall, Handels Direkt

 • Kan arbetsgivaren kräva tillbaka ob?

  Jag jobbar just nu på en klädbutik men har sagt upp mig för ett annat arbete. Nu säger min chef att jag fått för mycket ob utbetalt under flera år och vill ha mellanskillnaden tillbaka. Har chefen rätt att kvitta min innestående semesterersättning mot summan som de anser att jag är skyldig? Jag hade ingen aning om detta och har gjort av med all tidigare lön. Dessutom behöver jag semesterersättningen fram tills jag får första lönen på det andra stället!
  Jenny

  Svar: När arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön till en anställd är huvudregeln att den som har fått för mycket ska betala tillbaka beloppet. Undantaget är om den anställde inte insett, eller borde ha insett att det utbetalade beloppet varit för högt samt att pengarna är förbrukade. Med anledning av det så rekommenderar vi att arbetsgivaren ska begära förhandling i frågan för att reda ut om det finns möjlighet att kvitta eller inte. Gör inte arbetsgivaren det så kan vi som fackförbund begära förhandling för din räkning.
  För att arbetsgivaren, mot din vilja, ska kunna kvitta beloppet mot din innestående semesterersättning ska denne kunna visa att du hade full insikt om att arbetsgivaren betalat ut för mycket. Även om arbetsgivaren skulle bevisa detta kan en viss del av beloppet vara skyddat mot kvittning. Arbetsgivaren måste då kvarlämna ett belopp som räcker till din och din familjs försörjning och det måste arbetsgivaren i så fall kolla upp hos kronofogden innan.
  Nathalie Johansson, Handels Direkt

Quiz: Vad kan du om semester?

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen