Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Hur fungerar ob när man är sjukskriven?

  Har en fråga angående sjuklön. Hur fungerar det med ob-ersättning vid sjukdom? När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Får man det även när man är heltidsanställd? Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk.
  Mohammed

  Svar:
  Sjuklönelagen  anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetsgivaren ska- efter sjukanmälan och en karensdag - betala ut sjuklön under de första 13 kalenderdagarna. Sjuklönen ska även bestå av 80% av kontant ob-ersättning och andra övriga tillägg. Det spelar alltså ingen roll vilket arbetstidsmått man har utan gäller alla.
  Kata Blom, Handels Direkt

 • Ska jag bekosta mitt eget gesällprov?

  Jag ska ta mitt gesällprov snart. Måste jag bekosta det själv eller finns det hjälp jag kan få?
  Robin

  Svar
  : Ja, du ska stå för kostnaden själv först. Det finns dock ett studiebidrag att få från oss på 1 000 kronor till elever som klarar av provet. När du väl har klarat provet och fått ditt brev, så kan du skicka in en ansökan till Handels. Du ska fylla i dina personliga uppgifter, när du tog provet, ett dokument som styrker detta samt dina kontouppgifter. En förutsättning för att få bidraget är att du ska vara medlem i Handels från tidpunkten du tog gesällprovet.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Vilken är min månadsarbetstid?

  Jag arbetar i en privat butik med kollektivavtal och på mitt kontrakt står det att jag är anställd på 50 procent. Vilken är min månadsarbetstid?
  En undrande

  Svar:
  Ett anställningsavtal ska alltid innehålla en exakt siffra för tjänstens veckoarbetstid. Hur många timmar någon jobbar per månad är inte relevant, det kommer inte heller bli samma siffra från månad till månad eftersom olika kalendermånader innehåller olika antal arbetsdagar.

  Du skriver att det står på ditt anställningsavtal att du arbetar 50 procent. En halvtidstjänst inom Detaljhandelsavtalet i dag är 50 procent av 38,25 timmar i genomsnitt per vecka. Det betyder att din veckoarbetstid är: 50 procent av 38,25 = 19,13 timmar i genomsnitt per vecka. Det är det som är viktigt att veta när du tittar på din arbetstid.
  Emma Bernerskog, Handels direkt

 • Rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb?

  Jag har en tillsvidareanställning på heltid men vill söka tjänstledigt för att prova annat arbete, kan arbetsgivaren neka mig?
  Vill gå vidare

  Svar:
  Din arbetsgivare har ingen skyldighet enligt lag att bevilja dig tjänstledigt för att prova annat arbete. Du kan dock alltid fråga din arbetsgivare om det finns en möjlighet, men då är det upp till dig och arbetsgivaren att komma överens.
  Om du ska bedriva egen näringsverksamhet, starta eget företag har du dock rätt att vara tjänstledig under högst sex månader. Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.

 • Hur räknar man ut antal semesterdagar?

  Jag jobbar på ett lager och är anställd på 30 timmar per vecka. Jag undrar hur många semesterdagar jag har rätt att få f.r.o.m. 1 april.
  Susanne

  Svar:
  Tack för din fråga. Intjänande av betald semester sker under perioden 1 april – 31 mars. Har man varit anställd under hela intjänande perioden har man alltid rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett anställningsgrad. Har du börjat din anställning under intjänande året räknar du fram antal betalda semesterdagar enligt följande formel.
  Antal kalenderdagar du varit anställd under intjänande året x 25 dagar/365 dagar = Betalda semesterdagar.
  Blir det ojämnt antal betalda dagar så avrundar man alltid uppåt. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Handels Direkt.
  Claes Larsson, Handels Direkt.

 • Får jag lämna arbetsplatsen på rasten?

  Arbetsgivaren säger att jag inte får lämna arbetsplatsen under min rast, stämmer det?
  Nettan, frisör

  Svar: Du har rätt att lämna arbetsplatsen under din rast, eftersom rasten är obetald. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, Frisöravtalet, har du rätt till 1 timmes lunchrast. Om du har önskemål om en kortare rast så kan du och din arbetsgivare komma överens om det. Den ska dock vara minst 30 minuter. Om det vid något specifikt tillfälle inte finns möjlighet att ta ut lunchrast, ska den tiden ersättas med ordinarie lön samt 50 procent tillägg. För behörig och obehörig frisör samt elev i nivå 4, beräknas tillägget på respektive garantilön. För övriga anställda beräknas tillägget på den fasta lönen.
  Susanne Elton, Handels Direkt

 • Kan man bli nekad semester?

  Jag har ansökt om semester från den 22 december till och med den 2 januari. Kan arbetsgivaren neka mig ledighet om jag har ansökt två månader i förväg?
  Mia, Ica Supermarket

  Svar: Den enda perioden som arbetsgivaren inte kan neka semesterledighet är under perioden 1 juni till 31 augusti, då du har rätt till fyra veckor sammanhängande ledighet. Semester under övrig tid på året beviljas utifrån verksamhetens behov. Eftersom din arbetsgivare omfattas av kollektivavtal, Detaljhandelsavtalet, har du rätt att vara arbetsfri antingen jul- eller nyårsafton. Julafton ska vara arbetsfri minst vartannat år, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om något annat. Överenskommelse kan träffas om att byta ut en eller båda högtidsdagarna mot andra högtidsdagar.
  Susanne Elton, Handels Direkt

 • Kan jag nekas föräldraledigt?

  Jag har ansökt om föräldraledigt varje måndag i ett halvår, en vecka under hösten samt två veckor under jul och nyår. Kan arbetsgivaren neka mig ledigt?
  Patrik, lagerarbetare

  Svar: I ditt fall har du rätt till den ledighet du har ansökt om. Enligt Föräldraledighetslagen får ledigheten delas upp på högst tre perioder per kalenderår. I din ansökan gällande lediga måndagar finns en kontinuitet vilket vi tolkar som en period. Veckan under hösten räknas som en period och ledigheten vid jul och nyår räknas som en period. När ledigheten löper över ett årsskifte ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjas. Sammanfattningsvis räknas din ledighetsansökan som tre perioder under ett kalenderår och ska därmed beviljas.
  Jaana Olsson, Handels Direkt

 • Ska jag anmäla det som arbetsskada?

  I går råkade jag ut för en olycka på arbetsplatsen. Jag skulle packa upp en leverans när jag fick en tung låda på min fot. Foten är rejält blå och jag har väldigt ont. Är hemma från jobbet just nu men tror att jag kan gå tillbaka till jobbet närmast dagarna. Ska jag anmäla det här och hur gör jag?
  Kim

  Svar: Arbetsskador ska anmälas till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Registrering och dokumentation är viktig dels för eventuella framtida problem med foten som skadan kan orsaka men även i syfte att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att en sådan olycka inte ska kunna inträffa igen. Du och din arbetsgivare ska tillsammans anmäla arbetsskadan på www.anmalarbetskada.se. Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen ska du även ta kontakt med denna. Om arbetsgivaren har försäkringar, via kollektivavtalet eller separat tecknade FORA-försäkringar, och om du uppsökte vård i samband med olyckan ska du anmäla det till Afa för att få ersättning.
  Du når Afa via deras hemsida www.afaforsakring.se och på telefonnummer 0771-88 00 99.
  Elin Pettersson, Handels Direkt

 • Vad gör jag när nytt schemat inte funkar?

  Jag har fått ett nytt schema av min arbetsgivare och ska framöver jobba en del tidiga mornar och kvällar samt även ibland på helgerna. Det nya schemat fungerar inte alls med mitt privatliv. Jag har två små barn och slutar jag sent hinner jag inte med att hämta på dagis. Vad har jag för möjligheter att påverka schemaläggningen och är arbetsgivaren skyldig att ta hänsyn till min familjesituation?
  Alex

  Svar:Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet efter företagets behov och huvudregeln är därför att du som anställd behöver jobba i enlighet med det schema du har fått. När arbetsgivaren lägger schemat ska denne dock följa de regler som stadgas i arbetstidslagen och kollektivavtalet (om sådant finns). Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren också underlätta för en arbetstagare att förena arbetsliv med föräldraskap. I praktiken innebär det att du kan ställa krav på arbetsgivaren att undersöka möjligheterna till att göra justeringar i schemat.

  Vad man kan kräva av arbetsgivaren i en sådan här situation beror i viss utsträckning på omständigheterna i det enskilda fallet såsom hur många andra arbetstagare som har små barn och hur stor arbetsplatsen är. Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivaren bör ta extra hänsyn till dig som förälder, men att du samtidigt måste vara beredd på att arbeta vissa för dig obekväma arbetstider om schemaläggningen inte går att lösa på annat sätt.
  För att få mer information om vad som gäller för din del kan du ringa Handels Direkt på nummer 0771 – 666 444.
  Hanna Magnusson, Handels Direkt

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen