Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Står antal arbetstimmar i kontraktet?

  Jag har varit deltidsanställd i 14 månader nu. På mitt anställningskontrakt står det inte hur många timmar jag ska ha på schemat men jag jobbar nästan heltid. Jag har tagit upp detta med min chef men han bara ger mig nya scheman. Vi har kollektivavtal. Vad kan jag göra?
  Eugenia

  Svar: Ditt anställningskontrakt ska innehålla uppgifter om din arbetsgivare och uppgifter om dig. Det ska även innehålla villkor för din anställning, så som t ex anställningsform, tidsbegränsning för anställningen, lön, semestervillkor, hänvisning till kollektivavtal om det finns. Det ska även stå hur många timmar i veckan du ska vara anställd eller hur många procent av en heltidsanställning. Saknas det, så kan du själv räkna ut ett timgenomsnitt på dina 3 senaste månader, som du kan ställa krav på att det ska stå på ditt anställningskontrakt. Mer info hittar du i LAS 4 och 5 §.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Kan inventering hindra semester?

  Vi ska snart lämna in ansökningar om sommarsemestern. Min arbetsgivare har i samband med detta informerat oss anställda att vi inte kan ta ut semester under en vecka i juli eftersom vi ska ha inventering då. Får de göra så?
  Otto

  Svar: I semesterlagen finns det reglerat att om det inte går att komma överens om hur semesterperioden ska förläggas bestämmer arbetsgivaren om förläggningen. Det innebär att så länge arbetsgivaren uppfyller kraven på att ge er minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti har arbetsgivaren möjlighet att fördela er semesterperiod som det passar verksamheten.
  Elin Pettersson, Handels Direkt

 • Hur mycket mer blir det i lön från 1 april?

   

  Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar vad löneökningen blir från 1 april.

  Johan, Kapp-Ahl

  Svar: Utgående löner höjs 1 april 2017 med i snitt 515 kronor per månad och heltidsanställd. Varje anställd är garanterad 80 procent av höjningen (412 kr). Resten läggs i en pott som fack och företag kan förhandla om. Om ingen förhandling sker får alla 515 kronor mer. Detta gäller både butik och lager.

  Lönerna nedan gäller från 1 april 2017 - 31 mars 2018 för dig som jobbar i privat butik. 

  Är du 16 år ligger minimilönen på 13 523 kr/mån eller 81,46 kr/tim
  17 år: 13 933 kr/mån eller 83,93 kr/tim
  18 år: 20 434 kr/mån eller 123,10 kr/tim
  19 år: 20 754 kr/mån eller 125,02 kr/tim
  Är du över 18 år och har 1 års branschvana är minimilönen 21 338 kr/mån eller 128,54 kr/tim
  Över 18 år och 2 års branschvana: 21 674 kr/mån eller 130,57 kr/tim
  Över 18 år och 3 års branschvana: 22 964 kr/mån eller 138,34 kr/tim
  Är du över 18 år och varit anställd i fem år har du rätt till ett anställningstidstillägg på 125 kr/mån eller 75 öre/tim.

  Minimilönen är ett golv, det finns inget som stoppar chefen från att ge dig högre lön än så.

  Du har också rätt till ob-ersättning:
  Månd-fred kl 18.15-20: 50% på timlönen
  Månd-fred efter kl 20: 70%
  Lörd efter kl 12: 100%
  Sönd och helgdagar: 100%

  Har du mer kvalificerade arbetsuppgifter, större ansvar, yrkesbevis/gesäll? Då ska du få lönetillägg. Det finns inget minimibelopp utan tillägget varierar mellan butiker och tjänster.

  För partihandelsavtalet och det nya lager- och e-handelsavtalet är gäller följande minimilöner 1 april 2017 till 31 mars 2018:

  16 år                                   86,69 kr/tim
  17 år                                   92,69 kr/tim
  18 år                                   135,16 kr/tim
  19 år                                   135,51 kr/tim
  20 år                                   136,41 kr/tim
  20 år + 6 mån anst            137,31 kr/tim

  Avtalet anger endast timlöner. Om man vill räkna om till månadslön ska man multiplicera timlönen med 174.

 • Hur många timmar ska jag jobba?

  Jag har en fast anställning på heltid i en ICA butik som har öppet sex dagar per vecka. Hur många timmar ska jag arbeta det kommande året?  
  Tack på förhand
  Lina

  Svar: I Detaljhandelsavtalet, som är det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, är ordinarie arbetstid för dig som är heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka.  Kollektivavtalet tillåter en viss variation av arbetstiden men den schemalagda arbetstiden får inte över- eller underskrida genomsnittsarbetstiden med mer än 9 timmar per vecka för heltidsanställd.  Således finns numera ingen fastställd årsarbetstid utan arbetstiden beräknas per vecka.
  Caroline Terranchie, Handels direkt

 • Finns det försäkring i medlemskapet?

  Jag är medlem i Handels har hört att det ska ingå någon försäkring i medlemskapet. Stämmer detta?
  Lucas

  Svar: I ditt fackliga medlemskap ingår en hemförsäkring samt en olycksfallsförsäkring som gäller på din fritid. Om du bor i bostadsrätt eller villa så behöver du kontakta Folksam för att teckna en tilläggsförsäkring.

  Om du även är med i vår a-kassa ingår en inkomstförsäkring som innebär en utfyllnad som motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt för den som har en lön överstigande 18 700 kronor.
  Jaana Olsson, Handels direkt

 • Finns det extra hjälp när man är sjukskriven?

  Jag har varit sjukskriven i fyra veckor vilket blir väldigt kännbart ekonomiskt. Finns det någon ersättning som går in och täcker detta?
  Edwin Olofsson lagerarbetare

  Svar: Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så kan du ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Den försäkring som träder in vid sjukfrånvaro är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).
  AGS gäller för dig om du:
  ... har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare.
  ... har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI ).
  ... är arbetsför till minst 25 procent när försäkringsskydd ska börja gälla.
  Samtidigt med sjukpenningen kan du få dagersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) tidigast från sjukdag 15.
  Sjukpenningen och AGS ger dig tillsammans cirka 90 procent av din inkomstförlust. Det går bra att ansöka om detta på deras hemsida www.afaforsakring.se eller på pappersblankett.
  Föredrar du pappersblankett så kan vi på den fackliga rådgivningen skicka hem en sådan till dig. Du når oss på följande telefonnummer: 0771-666 444.
  Blanketten kan även finnas hos din arbetsgivare och hos AFA Försäkring.
  Bifoga alltid en kopia av det läkarintyg som du har skickat till Försäkringskassan. Läkarintyg i elektronisk form kan bifogas via kundwebben.
  Jaana Olsson, Handels direkt

 • Vilken årsarbetstid gäller i år?

  Jag arbetar i butik och undrar över vilken årsarbetstid som gäller 2014. Min arbetsgivare hävdar att jag har tid att arbeta in och vill schemalägga den i december. Jag är anställd tillsvidare på deltid, 28 timmar/vecka.
  Undrande

  Svar:
  I Detaljhandelsavtalet gäller inte årsarbetstid fr o m 1 januari 2014. Det innebär att alla anställda ska arbeta de timmar som finns på kontraktet varje vecka, oavsett om det är röda dagar i veckan eller inte.
  I ditt fall ska du alltså vara schemalagd 28 timmar/vecka. Om din arbetsgivare inte lyckas lägga ut de timmarna kan du som deltidsanställd arbeta i genomsnitt fem timmar mer eller mindre utöver din kontrakterade arbetstid. För heltidsanställda gäller nio timmar mer eller mindre/vecka.

  Din arbetstid ska ändå vara 28 timmar/vecka i genomsnitt, dvs samtliga veckor du får schema för vid samma tillfälle. Arbetsgivaren har ingen möjlighet att "spara" timmar. Givetvis kan ni som anställda på butiken fortfarande ha ett årsarbetstidsschema. Det som är viktigt är att det går att kontrollera att genomsnittsarbetstiden/vecka stämmer överens med den kontrakterade arbetstiden.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.

 • Hur fungerar ob när man är sjukskriven?

  Har en fråga angående sjuklön. Hur fungerar det med ob-ersättning vid sjukdom? När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Får man det även när man är heltidsanställd? Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk.
  Mohammed

  Svar:
  Sjuklönelagen  anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetsgivaren ska- efter sjukanmälan och en karensdag - betala ut sjuklön under de första 13 kalenderdagarna. Sjuklönen ska även bestå av 80% av kontant ob-ersättning och andra övriga tillägg. Det spelar alltså ingen roll vilket arbetstidsmått man har utan gäller alla.
  Kata Blom, Handels Direkt

 • Ska jag bekosta mitt eget gesällprov?

  Jag ska ta mitt gesällprov snart. Måste jag bekosta det själv eller finns det hjälp jag kan få?
  Robin

  Svar
  : Ja, du ska stå för kostnaden själv först. Det finns dock ett studiebidrag att få från oss på 1 000 kronor till elever som klarar av provet. När du väl har klarat provet och fått ditt brev, så kan du skicka in en ansökan till Handels. Du ska fylla i dina personliga uppgifter, när du tog provet, ett dokument som styrker detta samt dina kontouppgifter. En förutsättning för att få bidraget är att du ska vara medlem i Handels från tidpunkten du tog gesällprovet.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Vilken är min månadsarbetstid?

  Jag arbetar i en privat butik med kollektivavtal och på mitt kontrakt står det att jag är anställd på 50 procent. Vilken är min månadsarbetstid?
  En undrande

  Svar:
  Ett anställningsavtal ska alltid innehålla en exakt siffra för tjänstens veckoarbetstid. Hur många timmar någon jobbar per månad är inte relevant, det kommer inte heller bli samma siffra från månad till månad eftersom olika kalendermånader innehåller olika antal arbetsdagar.

  Du skriver att det står på ditt anställningsavtal att du arbetar 50 procent. En halvtidstjänst inom Detaljhandelsavtalet i dag är 50 procent av 38,25 timmar i genomsnitt per vecka. Det betyder att din veckoarbetstid är: 50 procent av 38,25 = 19,13 timmar i genomsnitt per vecka. Det är det som är viktigt att veta när du tittar på din arbetstid.
  Emma Bernerskog, Handels direkt

Quiz: Vad kan du om semester?

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen