Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Hur många timmar ska jag jobba?

  Jag har en fast anställning på heltid i en ICA butik som har öppet sex dagar per vecka. Hur många timmar ska jag arbeta det kommande året?  
  Tack på förhand
  Lina

  Svar: I Detaljhandelsavtalet, som är det kollektivavtal som din arbetsplats omfattas av, är ordinarie arbetstid för dig som är heltidsanställd i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter per vecka.  Kollektivavtalet tillåter en viss variation av arbetstiden men den schemalagda arbetstiden får inte över- eller underskrida genomsnittsarbetstiden med mer än 9 timmar per vecka för heltidsanställd.  Således finns numera ingen fastställd årsarbetstid utan arbetstiden beräknas per vecka.
  Caroline Terranchie, Handels direkt

 • Finns det försäkring i medlemskapet?

  Jag är medlem i Handels har hört att det ska ingå någon försäkring i medlemskapet. Stämmer detta?
  Lucas

  Svar: I ditt fackliga medlemskap ingår en hemförsäkring samt en olycksfallsförsäkring som gäller på din fritid. Om du bor i bostadsrätt eller villa så behöver du kontakta Folksam för att teckna en tilläggsförsäkring.

  Om du även är med i vår a-kassa ingår en inkomstförsäkring som innebär en utfyllnad som motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt för den som har en lön överstigande 18 700 kronor.
  Jaana Olsson, Handels direkt

 • Finns det extra hjälp när man är sjukskriven?

  Jag har varit sjukskriven i fyra veckor vilket blir väldigt kännbart ekonomiskt. Finns det någon ersättning som går in och täcker detta?
  Edwin Olofsson lagerarbetare

  Svar: Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal så kan du ansöka om ersättning från AFA Försäkring. Den försäkring som träder in vid sjukfrånvaro är avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).
  AGS gäller för dig om du:
  ... har varit anställd i 90 dagar hos försäkrad/-e arbetsgivare.
  ... har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI ).
  ... är arbetsför till minst 25 procent när försäkringsskydd ska börja gälla.
  Samtidigt med sjukpenningen kan du få dagersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) tidigast från sjukdag 15.
  Sjukpenningen och AGS ger dig tillsammans cirka 90 procent av din inkomstförlust. Det går bra att ansöka om detta på deras hemsida www.afaforsakring.se eller på pappersblankett.
  Föredrar du pappersblankett så kan vi på den fackliga rådgivningen skicka hem en sådan till dig. Du når oss på följande telefonnummer: 0771-666 444.
  Blanketten kan även finnas hos din arbetsgivare och hos AFA Försäkring.
  Bifoga alltid en kopia av det läkarintyg som du har skickat till Försäkringskassan. Läkarintyg i elektronisk form kan bifogas via kundwebben.
  Jaana Olsson, Handels direkt

 • Vilken årsarbetstid gäller i år?

  Jag arbetar i butik och undrar över vilken årsarbetstid som gäller 2014. Min arbetsgivare hävdar att jag har tid att arbeta in och vill schemalägga den i december. Jag är anställd tillsvidare på deltid, 28 timmar/vecka.
  Undrande

  Svar:
  I Detaljhandelsavtalet gäller inte årsarbetstid fr o m 1 januari 2014. Det innebär att alla anställda ska arbeta de timmar som finns på kontraktet varje vecka, oavsett om det är röda dagar i veckan eller inte.
  I ditt fall ska du alltså vara schemalagd 28 timmar/vecka. Om din arbetsgivare inte lyckas lägga ut de timmarna kan du som deltidsanställd arbeta i genomsnitt fem timmar mer eller mindre utöver din kontrakterade arbetstid. För heltidsanställda gäller nio timmar mer eller mindre/vecka.

  Din arbetstid ska ändå vara 28 timmar/vecka i genomsnitt, dvs samtliga veckor du får schema för vid samma tillfälle. Arbetsgivaren har ingen möjlighet att "spara" timmar. Givetvis kan ni som anställda på butiken fortfarande ha ett årsarbetstidsschema. Det som är viktigt är att det går att kontrollera att genomsnittsarbetstiden/vecka stämmer överens med den kontrakterade arbetstiden.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.

 • Hur fungerar ob när man är sjukskriven?

  Har en fråga angående sjuklön. Hur fungerar det med ob-ersättning vid sjukdom? När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Får man det även när man är heltidsanställd? Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk.
  Mohammed

  Svar:
  Sjuklönelagen  anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetsgivaren ska- efter sjukanmälan och en karensdag - betala ut sjuklön under de första 13 kalenderdagarna. Sjuklönen ska även bestå av 80% av kontant ob-ersättning och andra övriga tillägg. Det spelar alltså ingen roll vilket arbetstidsmått man har utan gäller alla.
  Kata Blom, Handels Direkt

 • Ska jag bekosta mitt eget gesällprov?

  Jag ska ta mitt gesällprov snart. Måste jag bekosta det själv eller finns det hjälp jag kan få?
  Robin

  Svar
  : Ja, du ska stå för kostnaden själv först. Det finns dock ett studiebidrag att få från oss på 1 000 kronor till elever som klarar av provet. När du väl har klarat provet och fått ditt brev, så kan du skicka in en ansökan till Handels. Du ska fylla i dina personliga uppgifter, när du tog provet, ett dokument som styrker detta samt dina kontouppgifter. En förutsättning för att få bidraget är att du ska vara medlem i Handels från tidpunkten du tog gesällprovet.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Vilken är min månadsarbetstid?

  Jag arbetar i en privat butik med kollektivavtal och på mitt kontrakt står det att jag är anställd på 50 procent. Vilken är min månadsarbetstid?
  En undrande

  Svar:
  Ett anställningsavtal ska alltid innehålla en exakt siffra för tjänstens veckoarbetstid. Hur många timmar någon jobbar per månad är inte relevant, det kommer inte heller bli samma siffra från månad till månad eftersom olika kalendermånader innehåller olika antal arbetsdagar.

  Du skriver att det står på ditt anställningsavtal att du arbetar 50 procent. En halvtidstjänst inom Detaljhandelsavtalet i dag är 50 procent av 38,25 timmar i genomsnitt per vecka. Det betyder att din veckoarbetstid är: 50 procent av 38,25 = 19,13 timmar i genomsnitt per vecka. Det är det som är viktigt att veta när du tittar på din arbetstid.
  Emma Bernerskog, Handels direkt

 • Rätt till tjänstledigt för att prova annat jobb?

  Jag har en tillsvidareanställning på heltid men vill söka tjänstledigt för att prova annat arbete, kan arbetsgivaren neka mig?
  Vill gå vidare

  Svar:
  Din arbetsgivare har ingen skyldighet enligt lag att bevilja dig tjänstledigt för att prova annat arbete. Du kan dock alltid fråga din arbetsgivare om det finns en möjlighet, men då är det upp till dig och arbetsgivaren att komma överens.
  Om du ska bedriva egen näringsverksamhet, starta eget företag har du dock rätt att vara tjänstledig under högst sex månader. Din verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt.

 • Hur räknar man ut antal semesterdagar?

  Jag jobbar på ett lager och är anställd på 30 timmar per vecka. Jag undrar hur många semesterdagar jag har rätt att få f.r.o.m. 1 april.
  Susanne

  Svar:
  Tack för din fråga. Intjänande av betald semester sker under perioden 1 april – 31 mars. Har man varit anställd under hela intjänande perioden har man alltid rätt till 25 betalda semesterdagar oavsett anställningsgrad. Har du börjat din anställning under intjänande året räknar du fram antal betalda semesterdagar enligt följande formel.
  Antal kalenderdagar du varit anställd under intjänande året x 25 dagar/365 dagar = Betalda semesterdagar.
  Blir det ojämnt antal betalda dagar så avrundar man alltid uppåt. Har du fler frågor är du välkommen att ringa Handels Direkt.
  Claes Larsson, Handels Direkt.

 • Får jag lämna arbetsplatsen på rasten?

  Arbetsgivaren säger att jag inte får lämna arbetsplatsen under min rast, stämmer det?
  Nettan, frisör

  Svar: Du har rätt att lämna arbetsplatsen under din rast, eftersom rasten är obetald. Om din arbetsgivare har tecknat kollektivavtal, Frisöravtalet, har du rätt till 1 timmes lunchrast. Om du har önskemål om en kortare rast så kan du och din arbetsgivare komma överens om det. Den ska dock vara minst 30 minuter. Om det vid något specifikt tillfälle inte finns möjlighet att ta ut lunchrast, ska den tiden ersättas med ordinarie lön samt 50 procent tillägg. För behörig och obehörig frisör samt elev i nivå 4, beräknas tillägget på respektive garantilön. För övriga anställda beräknas tillägget på den fasta lönen.
  Susanne Elton, Handels Direkt

Quiz: Vad kan du om semester?

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen