Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Måste vi verkligen äta lunch vid kassan?

  Jobbar i en affär där jag står och går hela passen. Antingen 5–11 eller 14.30–20.30. Min nya chef säger att vi måste stå vid kassan och äta vår lunch eller frukost, vi får inte sitta och ta en paus på hela vårt pass. Om vi vill sitta och ta en paus måste vi stanna 30 minuter längre på arbetet, stämmer det verkligen?
  Bekymrad

  Svar: Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren organisera arbetet så att de anställda inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Det du beskriver är ett arbetssätt som kan leda till ohälsa och jag tycker att du ska prata med ert skyddsombud eller det regionala skyddsombudet på Handelsavdelningen för att förbättra er arbetssituation.
  Att ni ska stå och äta er lunch vid arbetsplatsen är inte ok. Ni ska ha möjlighet att gå undan i ett personalrum där ni kan vila och äta er mat sittande.

  Efter fem timmars arbete ska man ha en rast. Normalt förläggs raster ut under arbetspassen så man kan gå undan från arbetsplatsen. Detta kan göras till exempel genom ett avbytarsystem, där någon annan ersätter dig under din rast. En rast ingår inte i arbetstiden och är därför obetald.

  Arbetsgivaren ska också organisera arbetet så att antalet pauser motsvarar de behov som finns hos de anställda för att t ex gå på toaletten, dricka vatten eller liknande. En paus ingår i arbetstiden och något löneavdrag ska heller inte göras.
  Beroende på hur ni förlägger raster kan tiden på arbetsplatsen bli längre för att arbeta sina kontrakterade timmar.
  Ta kontakt med ditt skyddsombud om din situation.

  Mikael Segel, ombudsman

 • Får jag lön trots att butiken är stängd?

  Jag är heltidsanställd med timlön. Om jag är schemalagd på julafton och juldagen men butiken håller stängt då, har jag rätt att få betalt dom dagarna, eftersom jag annars förlorar pengar på att dom har stängt?
  Mirre

  Svar: I ditt schema ska en reducering för helgdagar vara gjord redan i årsarbetstidsschemat, vilket innebär: Om den butik där du jobbar har öppet 7 dagar per vecka så görs denna reduktion varje vecka och ordinarie arbetstid är då i genomsnitt 38,25 timmar/vecka.  
  Är det en butik som inte är öppen på söndagar och helgdagar ska arbetstiden var 40 timmar/helgfri vecka och när helgdag infaller på annat än söndag så reduceras arbetstiden den veckan.

  Detta innebär att antal timmar för en heltidsanställd blir samma under ett kalenderår men att helgreduktionen görs på olika sätt beroende på vilket regelverk som är tillämpligt.

  Elsie Mann,
  ombudsman

 • Vad gäller vid obetalda raster?

  På netto har vi obetalda raster men kan ändå bli inringda till kassatjänst under rasten. Vi får inte heller lämna butiken. Borde inte vara betald rast?
  Brutus

  Svar: Enligt arbetstidslagen finns det raster och pauser. Skillnaden mellan dessa är att raster är obetalda och ska planeras in i schemat. Då står man inte till arbetsgivarens förfogande och kan lämna arbetsplatsen. En paus ska ske mer utifrån behovet hos de anställda och normalt i närheten av arbetet för att snabbt kunna återgå i arbete, dessa är betalda av arbetsgivaren.

  Mikael Segel,
  ombudsman

 • Kan schemat ändras för ensam förälder?

  Jag är fast anställd på heltid i en butik. Sedan två år har jag delad vårdnad av mina barn. Efter min separation gjordes mitt schema om så att jag kunde ha mina barn halva tiden. Nu har vi fått ny chef och hon har rivit upp schemat och hänvisar till att hon gör som hon vill. Har hon rätt att göra så? Tvinga mig att välja mellan jobbet och barnen?
  Kalle

  Svar: När ett nytt schema ska tas fram finns det regler i kollektivavtalet som arbetsgivaren är skyldig att följa. I avtalet står: Innan arbetsgivaren fasställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud, där sådana finns utsedda). Framförda synpunkter på fördelningen av arbete på sen kvällstid, på lör-, sön- och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. Det innebär att ni har rätt att framföra era önskemål och att arbetsgivaren ska ta hänsyn till era speciella förutsättningar så långt det är möjligt.

  Vi kan inte kräva att alla anställda i en liten butik ska få sluta klockan fyra för att dagis stänger då. Det skulle innebära att arbetsgivaren inte skulle kunna driva sin verksamhet. I ditt fall har din tidigare chef lyckats planera schemat så att du kan ta hand om dina barn. Det känns som ett rimligt krav att ställa även på den nya chefen. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att underlätta för sin personal att förena yrkesliv med föräldraskap enligt diskrimineringslagarna.

  Karin Jungerhem,
  ombudsman

 • Vad blir det för lön när det är röd dag?

  Om man är anställd 30 tim per vecka och det är röd dag under veckan så blir det självklart inte 30 tim. Är arbetsgivaren skyldig att betala mig de 30 tim eller bara för de timmar jag jobbar under veckan?
  Anna

  Svar: Vilka regler som gäller beror hur du är anställd och vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du arbetar i en butik som är stängd på helgdagar och du är anställd på 30 timmar i genomsnitt per helgfri vecka, kan arbetsgivaren reducera arbetstiden för helgdagar under beräkningsperioden exempelvis 4, 8 eller kanske t o m under 52 veckor.

  Om du är anställd 30 timmar per vecka ska du ha betalt för 30 timmar varje vecka oavsett om helg infaller eller inte och ifall arbetsgivaren kan lägga ut timmarna eller inte. I vissa anställningsbevis finns även 30 timmar per helgfri vecka, då reduktion sker i aktuell helgvecka. Kontrollera ditt anställningsbevis. Kontakta din Handelsavdelning för att få hjälp att reda ut vad som gäller.

  Karin Jungerhem
  Ombudsman

 • Vad får jag för lön under jul och nyår?

  Hur mycket ob-tillägg får man om man jobbar i en butik på jul och nyår 2011?
  Anna

  Svar: Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med Handels så gäller att jul- och nyårsafton ger 100 procent i ob-tillägg från kl 12 (samma som lördagar). För röda dagar, till exempel juldagen, annandagen och nyårsdagen är ob-tillägget 100 procent hela dagen.

  Redaktionen

 • Vad krävs för att kunna få ansvarstillägg?

  Jag undrar om det finns några regler för ansvarstillägg? Vilka får det, eller hur mycket måste man "ansvara" för, för att få tillägg på lönen? Eller ingår det i allas löner att göra beställningar och ha kontakt med 5-6 olika leverantörer i veckan via telefon, fax och data, och bestämma hur mycket man ska ta hem och om man ska köpa in nån kampanj med mera.
  Tacksam för svar

  Svar: Det finns ingen lag som reglerar vare sig löner eller andra ersättningar, det regleras i kollektivavtal. Regler om ansvarstillägg kan skilja sig från avtal till avtal. Till exempel i Detaljhandelsavtalet §5 mom 9 finns följande skrivning: Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilömnerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetstuppgifter och ansvarsställning anses motiverade.

  Det innebär att man får sätta sig ned och gå igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen för att avgöra om det är motiverat med ett ansvarstillägg. Har man ett större ansvar än övriga kollegor ska man också ha extra lönetillägg för det. Hur stort tillägget ska vara måste dock avgöras från fall till fall eftersom det beror på vilka arbetsuppgifterna är eller hur stort ansvaret är.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • Hur räknar jag ut ob-ersättningen?

  Om mitt schema är 32 timmar/vecka och jag arbetar söndag 5 timmar och 30 minuter med ob blir det ju 11 timmar totalt. Får man räkna in dessa 11 timmar i mitt schema eller ska man räkna 5.30 så de andra 5.30 kommer utanför?
  Anonym 

  Svar: För deltidsanställda ska ob-ersättningen alltid utges som ett kontant tillägg. Det innebär att din arbetstid på söndagen är 5 tim och 30 min men du får betalt för 11 timmar eftersom ob-tillägget är 100 procent på söndagar.

  För heltidsanställda kan arbetsgivaren byta ut viss del av det kontanta ob-tillägget mot kompensationsledighet. För tiden efter klockan 14 på lördagar och för ordinarie arbetstid på söndagar och helgdagar krävs dock en lokal överenskommelse för att byta ut ob-tillägget mot kompensationsledighet.
  Om inget annat överenskommits ska kompensationsledigheten utges i hellediga dagar.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • När får jag semesterersättning?

  När ska semesterersättningen betalas ut om jag har (hade) semester i juni-juli?
  Lars

  Svar: Semesterersättning ska utbetalas om en anställning upphör och man inte hunnit ta ut all  ledighet med intjänad semesterlön. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört. Om den sista anställningsdagen
  var 31 juli, så ska semesterersättningen betalas ut senast 31 augusti.

  Semesterlönen däremot ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Dvs skillnaden mellan semesterlön och semesterersättning, är att semesterlön utbetalas i samband med att jag tar semester, medan semesterersättning utbetalas då jag slutar min anställning.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Är midsommarafton en semesterdag?

  Jag undrar hur det fungerar med midsommarafton. Jag är heltidsanställd 40 timmar/vecka. När midsommarafton inträffade i år så hade jag semester. Räknas det då som en vanlig semesterdag eller har Jag betald ledighet och får utnyttja den semesterdagen en annan dag? Butiken hade öppet som vanligt.
  Daniel

  Svar: Din fråga gäller om midsommarafton räknas som en semesterdag. Jag utgår från att du skulle ha arbetat midsommarafton  och då räknas den som en semesterdag. Arbetsgivaren gör avdrag på lönen, eftersom det är en arbetsskyldig dag. Om du däremot hade
  varit ledig midsommarafton, så hade den inte räknats som semesterdag. För anställda som regelbundet arbetar lördagar/söndagar och semesterledigheten är minst 5 dagar så gäller:

  *  fridagar som infaller under semesterledigheten, och som inte är lördag eller söndag, räknas som semesterdagar.
  * arbetsskyldiga lördagar/söndagar räknas inte som semesterdagar.
  * om allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton infaller på fridagar som inte är en lördag eller söndag,
  så räknas dessa inte som semesterdagar.

  Om ledigheten är kortare än 5 dagar så räknas arbetsskyldiga dagar, oavsett om det är lördag/söndag, som semesterdagar,
  Fridagar räknas inte som semesterdagar.

  Jannika Fahlander
  ombudsman

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen

Twitter

Handelsnytt på Twitter