Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • När går vikariat över till fast anställning

  Jag har sedan tidigare för mig att om man har varit anställd på vikariat i två (eller tre?) år så ska anställningen enligt lag övergå till fast anställning? Stämmer detta, eller hur är det?

  Anonym

  Svar: Enligt Lagen om anställningsskydd övergår anställningen per automatik till en tillsvidareanställning om man hos arbetsgivaren har haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller om man har haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod. Man kan dock inte lägga ihop dessa två anställningsformer utan reglerna gäller för respektive anställningsform.

  Linda Palmetzhofer,
  ombudsman

 • Hur länge får man jobba?

  Hur många dagar samt timmar under en dag får man jobba?

  Anställd på Netto

  Svar: Enligt arbetstidslagen som är en skyddslagstiftning så finns det begränsningar i form av dygnsvila och veckovila. Dygnsvilan innebär att den anställde ska ha minst 11 timmars sammanhängande vila per kalenderdygn, då tiden 00–05 ska inrymmas inom den tiden. Veckovilan innebär att den anställde ska ha en sammanhängande veckovila om minst 36 timmar, den förläggs i möjligaste mån till veckoslut.

  I de flesta kollektivavtal finns det en reglering om att arbetet ska förläggas under fem dagar per arbetsvecka. Det kan då även finns möjlighet att överenskomma om sex och fyra dagars veckor.
  På arbetsplatsen ska det finnas en fastslagen beräkningsperiod av arbetstiden och beroende på vilket kollektivavtal du omfattas av och vilka arbetstidsöverenskommelser som gäller på din arbetsplats är det svårt att ge ett exakt svar, det kan till exempel vara så att arbetstiden under vecka ett är förlagd onsdag–söndag och vecka 2 måndag–fredag. I det mindre lyckade fallet kan det bli tio dagars arbete. Veckovilorna ligger då i början av den ena beräkningsperioden och i slutet på den andra beräkningsperioden.

  För ytterligare information kan du kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller din Handelsavdelning.

  Mikael Segel,
  ombudsman

 • Måste vi verkligen äta lunch vid kassan?

  Jobbar i en affär där jag står och går hela passen. Antingen 5–11 eller 14.30–20.30. Min nya chef säger att vi måste stå vid kassan och äta vår lunch eller frukost, vi får inte sitta och ta en paus på hela vårt pass. Om vi vill sitta och ta en paus måste vi stanna 30 minuter längre på arbetet, stämmer det verkligen?
  Bekymrad

  Svar: Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren organisera arbetet så att de anställda inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Det du beskriver är ett arbetssätt som kan leda till ohälsa och jag tycker att du ska prata med ert skyddsombud eller det regionala skyddsombudet på Handelsavdelningen för att förbättra er arbetssituation.
  Att ni ska stå och äta er lunch vid arbetsplatsen är inte ok. Ni ska ha möjlighet att gå undan i ett personalrum där ni kan vila och äta er mat sittande.

  Efter fem timmars arbete ska man ha en rast. Normalt förläggs raster ut under arbetspassen så man kan gå undan från arbetsplatsen. Detta kan göras till exempel genom ett avbytarsystem, där någon annan ersätter dig under din rast. En rast ingår inte i arbetstiden och är därför obetald.

  Arbetsgivaren ska också organisera arbetet så att antalet pauser motsvarar de behov som finns hos de anställda för att t ex gå på toaletten, dricka vatten eller liknande. En paus ingår i arbetstiden och något löneavdrag ska heller inte göras.
  Beroende på hur ni förlägger raster kan tiden på arbetsplatsen bli längre för att arbeta sina kontrakterade timmar.
  Ta kontakt med ditt skyddsombud om din situation.

  Mikael Segel, ombudsman

 • Får jag lön trots att butiken är stängd?

  Jag är heltidsanställd med timlön. Om jag är schemalagd på julafton och juldagen men butiken håller stängt då, har jag rätt att få betalt dom dagarna, eftersom jag annars förlorar pengar på att dom har stängt?
  Mirre

  Svar: I ditt schema ska en reducering för helgdagar vara gjord redan i årsarbetstidsschemat, vilket innebär: Om den butik där du jobbar har öppet 7 dagar per vecka så görs denna reduktion varje vecka och ordinarie arbetstid är då i genomsnitt 38,25 timmar/vecka.  
  Är det en butik som inte är öppen på söndagar och helgdagar ska arbetstiden var 40 timmar/helgfri vecka och när helgdag infaller på annat än söndag så reduceras arbetstiden den veckan.

  Detta innebär att antal timmar för en heltidsanställd blir samma under ett kalenderår men att helgreduktionen görs på olika sätt beroende på vilket regelverk som är tillämpligt.

  Elsie Mann,
  ombudsman

 • Vad gäller vid obetalda raster?

  På netto har vi obetalda raster men kan ändå bli inringda till kassatjänst under rasten. Vi får inte heller lämna butiken. Borde inte vara betald rast?
  Brutus

  Svar: Enligt arbetstidslagen finns det raster och pauser. Skillnaden mellan dessa är att raster är obetalda och ska planeras in i schemat. Då står man inte till arbetsgivarens förfogande och kan lämna arbetsplatsen. En paus ska ske mer utifrån behovet hos de anställda och normalt i närheten av arbetet för att snabbt kunna återgå i arbete, dessa är betalda av arbetsgivaren.

  Mikael Segel,
  ombudsman

 • Kan schemat ändras för ensam förälder?

  Jag är fast anställd på heltid i en butik. Sedan två år har jag delad vårdnad av mina barn. Efter min separation gjordes mitt schema om så att jag kunde ha mina barn halva tiden. Nu har vi fått ny chef och hon har rivit upp schemat och hänvisar till att hon gör som hon vill. Har hon rätt att göra så? Tvinga mig att välja mellan jobbet och barnen?
  Kalle

  Svar: När ett nytt schema ska tas fram finns det regler i kollektivavtalet som arbetsgivaren är skyldig att följa. I avtalet står: Innan arbetsgivaren fasställer arbetstidsschemat ska samråd ske med de anställdas representanter (fackklubb, fackombud, där sådana finns utsedda). Framförda synpunkter på fördelningen av arbete på sen kvällstid, på lör-, sön- och helgdagar ska beaktas om det är möjligt. Det innebär att ni har rätt att framföra era önskemål och att arbetsgivaren ska ta hänsyn till era speciella förutsättningar så långt det är möjligt.

  Vi kan inte kräva att alla anställda i en liten butik ska få sluta klockan fyra för att dagis stänger då. Det skulle innebära att arbetsgivaren inte skulle kunna driva sin verksamhet. I ditt fall har din tidigare chef lyckats planera schemat så att du kan ta hand om dina barn. Det känns som ett rimligt krav att ställa även på den nya chefen. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att underlätta för sin personal att förena yrkesliv med föräldraskap enligt diskrimineringslagarna.

  Karin Jungerhem,
  ombudsman

 • Vad blir det för lön när det är röd dag?

  Om man är anställd 30 tim per vecka och det är röd dag under veckan så blir det självklart inte 30 tim. Är arbetsgivaren skyldig att betala mig de 30 tim eller bara för de timmar jag jobbar under veckan?
  Anna

  Svar: Vilka regler som gäller beror hur du är anställd och vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du arbetar i en butik som är stängd på helgdagar och du är anställd på 30 timmar i genomsnitt per helgfri vecka, kan arbetsgivaren reducera arbetstiden för helgdagar under beräkningsperioden exempelvis 4, 8 eller kanske t o m under 52 veckor.

  Om du är anställd 30 timmar per vecka ska du ha betalt för 30 timmar varje vecka oavsett om helg infaller eller inte och ifall arbetsgivaren kan lägga ut timmarna eller inte. I vissa anställningsbevis finns även 30 timmar per helgfri vecka, då reduktion sker i aktuell helgvecka. Kontrollera ditt anställningsbevis. Kontakta din Handelsavdelning för att få hjälp att reda ut vad som gäller.

  Karin Jungerhem
  Ombudsman

 • Vad får jag för lön under jul och nyår?

  Hur mycket ob-tillägg får man om man jobbar i en butik på jul och nyår 2011?
  Anna

  Svar: Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal med Handels så gäller att jul- och nyårsafton ger 100 procent i ob-tillägg från kl 12 (samma som lördagar). För röda dagar, till exempel juldagen, annandagen och nyårsdagen är ob-tillägget 100 procent hela dagen.

  Redaktionen

 • Vad krävs för att kunna få ansvarstillägg?

  Jag undrar om det finns några regler för ansvarstillägg? Vilka får det, eller hur mycket måste man "ansvara" för, för att få tillägg på lönen? Eller ingår det i allas löner att göra beställningar och ha kontakt med 5-6 olika leverantörer i veckan via telefon, fax och data, och bestämma hur mycket man ska ta hem och om man ska köpa in nån kampanj med mera.
  Tacksam för svar

  Svar: Det finns ingen lag som reglerar vare sig löner eller andra ersättningar, det regleras i kollektivavtal. Regler om ansvarstillägg kan skilja sig från avtal till avtal. Till exempel i Detaljhandelsavtalet §5 mom 9 finns följande skrivning: Parterna är överens om att för arbetstagare med mera kvalificerade arbetsuppgifter ska personliga lönetillägg fastställas utöver minimilömnerna till belopp som med hänsyn till speciella arbetstuppgifter och ansvarsställning anses motiverade.

  Det innebär att man får sätta sig ned och gå igenom vilka arbetsuppgifter som ingår i befattningen för att avgöra om det är motiverat med ett ansvarstillägg. Har man ett större ansvar än övriga kollegor ska man också ha extra lönetillägg för det. Hur stort tillägget ska vara måste dock avgöras från fall till fall eftersom det beror på vilka arbetsuppgifterna är eller hur stort ansvaret är.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • Hur räknar jag ut ob-ersättningen?

  Om mitt schema är 32 timmar/vecka och jag arbetar söndag 5 timmar och 30 minuter med ob blir det ju 11 timmar totalt. Får man räkna in dessa 11 timmar i mitt schema eller ska man räkna 5.30 så de andra 5.30 kommer utanför?
  Anonym 

  Svar: För deltidsanställda ska ob-ersättningen alltid utges som ett kontant tillägg. Det innebär att din arbetstid på söndagen är 5 tim och 30 min men du får betalt för 11 timmar eftersom ob-tillägget är 100 procent på söndagar.

  För heltidsanställda kan arbetsgivaren byta ut viss del av det kontanta ob-tillägget mot kompensationsledighet. För tiden efter klockan 14 på lördagar och för ordinarie arbetstid på söndagar och helgdagar krävs dock en lokal överenskommelse för att byta ut ob-tillägget mot kompensationsledighet.
  Om inget annat överenskommits ska kompensationsledigheten utges i hellediga dagar.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman