Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Vad är fördelar med egen klubb?

  Vad är det för fördel med att ha en klubb på arbetsplatsen och hur gör man för att starta en egen klubb?
  Sebastian på lagret

  Svar: Fördelarna med en klubb är bland annat möjligheten att samla medlemmarna för en starkare sammanhållning. Det ger en styrka i förhållande till arbetsgivaren. En tydlig organisering på arbetsplatsen ger även möjlighet till medlemsmöten, facklig information samt eget förhandlingsmandat för klubben.

  Vår lokala avdelning hjälper medlemmarna på arbetsplatsen att välja en styrelse vars storlek kan variera beroende på arbetsplatsens storlek, antal medlemmar m.m. För att starta en klubb behövs minst tre ledamöter.

  Efter att en styrelse valts bör ni ta hjälp av en ombudsman för att ta fram en plan för vilka frågor ni vill driva och en utbildningsplan för medlemmarna och klubbstyrelsen. Utbildningsplanen behöver förhandlas med arbetsgivaren.
  Daniel Wallmark, Handels Direkt

 • Måste jag köpa arbetskläder?

  Jag jobbar i en butik, där säger arbetsgivaren att vi måste köpa företagets kläder och använda när vi jobbar. Kan min chef kräva det?
  Amanda

  Svar:
  Vill din arbetsgivare att ni bara ska ha företagets kläder, så ska din arbetsgivare tillhandahålla kläderna utan kostnad. Det får inte vara ett krav att ni måste betala och använda företagets kläder.
  Helene Karlsson, Handels Direkt

 • Har jag rätt till 25 dagars betald semester?

  Jag har en fråga angående semesterrätt. Jag jobbar i dag fem dagar i veckan i en butik. Jag har en 80%-tjänst. Visst har jag väl rätt till 25 dagars betald semester? Min chef påstår att jag bara har rätt till 20 dagar betald semester, men att jag kan få ytterligare 5 obetalda semesterdagar. Vad gäller här?
  Paulina

  Svar: Det är helt rätt att du har rätt till 25 dagars semester, det har alla oavsett anställningsgrad. Du skall ha 25 dagars betald semester, men dessa dagar är självklart mindre värda om du jobbar 80% istället för 100%.

  Jag misstänker att din arbetsgivare, AG, tänker sig att de skall ge dig 20 fullt betalda semester dagar och fem obetalda. Att du alltså får 20 betalda dagar beräknade på en 100% tjänst, i stället för hur det bör vara, att du får 25 betalda dagar beräknade på en 80% tjänst. AG har alltså fel i detta.

  Du skall stå på i denna fråga. För att säkerställa att du får rätt ersättning adderar du allt du tjänat från AG från 1 April 2012, till 31 Mars 2013. Även sjukdom är semesterlönegrundande så karensdagar och dylikt skall medräknas. När du räknat ihop denna summa multiplicerar du detta tal med 0,12(0,13 om AG följer kollektivavtalet). Då får du ut vad AG är skyldig dig. Denna summa skall därefter divideras med 25. Då får du fram vad varje semesterdag är värd.

  Det finns även en minimigräns vad varje semesterdag är värd som är angivna i kollektivavtalet. För avtalsåret 1 April 2013 till 31 Mars 2014 är dessa garantibelopp per semesterdag:
  Fyllda 18 år: 1 103 kronor.
  3 års Branschvana: 1 305 kronor.
  Dessa siffor är angivna för heltidsanställd, jobbar du deltid beräknar du garantibeloppet procentuellt i proportion till din syselsättningsgrad.
  Erik W Hallonsten, Handels Direkt

 • Är man oförsäkrad utan anställningsbevis?

  Om man jobbar utan anställningsbevis är man oförsäkrad under arbetstid?
  Jorge

  Svar
  : Även om det saknas ett skriftligt anställningsbevis så råder det ett anställningsförhållande mellan den anställde och arbetsgivaren. Det räcker alltså med att man muntligen kommer överens om ett anställningsförhållande för att alla försäkringar skall gälla.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Kan jag ta del av "nya" föräldralönen?

  Jag undrar över bestämmelserna i den nya föräldralönen i Detaljhandelsavtalet. Jag har hittills fått tre månader med föräldralön. Hur funkar det i så fall, jag är ju ledig nu, men om jag jobbar heltid december och går på föräldraledigt i januari igen, har jag då rätt till tre månader till?
  Stina

  Svar:
  De exakta reglerna för den "nya" föräldralönen är i dag inte helt fastställda. LO och Svenskt Näringsliv håller just nu på att utreda dessa. Fram till ikraftträdandet (1 januari 2014) är det nuvarande regler som gäller, tre månaders föräldralön om man varit anställd i två år i följd eller mer.

  Grundprincipen är att försäkringen (d.v.s. den "nya" föräldralönen) blir tillämplig för de som går på ledighet efter att försäkringen trätt i kraft. Vad som gäller om man redan fått ut föräldralön helt eller delvis innan detta datum är det inte beslutat om än. Vi kommer informera om vilka övergångsregler som gäller så fort de blir klara. Vi lägger ut ny information kontinuerligt på vår hemsida, www.handels.se
  Emma Bernerskog, Handels Direkt

 • När måste jag be om tjänstledigt för att plugga?

  Jag funderar på att börja studera till hösten, så därför är min fråga hur långt innan man måste be om tjänstledighet? Kan arbetsgivaren även säga nej? Om jag får ett ja, hur länge kan man be om tjänstledighet? Kan man själv avbryta en tjänstledighet och få komma tillbaka till sin tjänst? Sedan till sist, kan arbetsgivaren förflytta mig, ändra min lön eller tjänst eller minska mina timmar medan jag är tjänstledig?
  Petra

  Svar: Tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen. Du har rätt till studieledigt om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
  Det är bra att vara ute i god tid med din ledighetsansökan. Arbetsgivaren kan inte neka ledigheten, men arbetsgivaren kan skjuta upp den i upp till sex månader. Så du måste söka studieledigt minst sex månader innan, även om du inte vet om du kommer in utan endast utifrån vad du planerar att göra.

  Om man får sin ledighet beviljad så är det bra om man gör upp från början om det är terminsvis och om du kanske vill arbeta under sommarlov m.m. Annars kan man söka för ett helt år och en vikarie ska arbeta för dig under detta hela år. Kom då ihåg att alltid söka ny ledighet minst sex månader innan ny studieperiod.
  Om du ångrar dig och inte vill studera längre så har du rätt att avbryta tjänstledigheten. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att låta arbetstagaren återgå i arbete tidigare än två veckor eller en månad (beroende på hur länge hen tagit ledigt) efter det att arbetsgivaren mottog underrättelsen.

  Din sista fråga gällande om man kan förändra något gällande din tjänst när du är tjänstledig och svaret är det kan man inte göra.
  Helene Karlsson, Handels Direkt

 • Vad är ett anställningstidstillägg?

  Det börjar närma sig lönesamtal på jobbet och jag/vi vill höra oss för lite om vårt nya avtal. I år står det att man kan få ett anställningstidstillägg på 119/mån (som det står har det höjts sen förra året) Vad innebär detta? Ingen av mina kollegor har hört talas om det tidigare och jag har varit anställd i 5 år nu och har heller inte hört något om det tidigare. Är det något som alla har rätt till som jobbat en viss tid? Är det per månad och är det en ny höjning per år?
  David

  Svar: Anställningstidstillägget är inget nytt, detta har funnit i Detaljhandelsavtalet sedan 1992.  Anställningstidstillägget ska betalas till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år i samma företag.

  I det nya avtalet är tillägget höjt till 119 kronor per månad (eller 72 öre per timme) från 1 april 2013.  Tala med er chef så att han/hon kan korrigera eventuellt fel och att detta ska betalas ut retroaktivt. Om det inte sker ska du/ni vända er till den lokala fackliga företrädaren eller lokalavdelningen för begäran om förhandling. Det är bra om det i lönebeskedet står tydligt vad som är anställningstidstillägg, så att man lätt ser när höjning skett.
  Helene Karlsson, Handels Direkt

 • Hur blir semestern vid ojämn arbetstid?

  Jag jobbar 75% och funderar på hur det fungerar med semesterdagar. Mitt schema ser lite annorlunda ut vecka till vecka men vissa veckor jobbar jag bara två dagar. Dras det då en veckas semester alltså fem dagar eller endast de dagarna jag är schemalagd.
  Katarina

  Svar: Grundregeln är att det är fem semesterdagar per vecka som går åt vid en längre tids ledighet. Deltidsanställd ska i regel inte kunna få en längre ledighet än heltidsanställd. För anställda som regelbundet arbetar helger är det olika antal dagar som går åt som semesterdagar beroende på i fall ledighetsperioden är högst fyra stycken eller fler än fem till antalet. Fridagar i början och slutet av semesterledigheten räknas inte som semesterdagar.  Om ledighetsperioden (semestern) är högst fyra dagar går fridagarna inte åt som semesterdagar, det alltså endast arbetsdagarna som blir semesterdagar. Om ledighetsperioden (semestern) är fler än fem dagar blir inte lördagar och söndagar semesterdagar, däremot blir måndagar–fredagar semesterdagar, oavsett om de är ordinarie arbets- eller fridagar.

  Exempel: Du vill vara ledig vecka 37. Om du arbetar söndagen innan vecka 37 och måndagen efter vecka 37 och är schemalagd på t.ex. tisdagen och torsdagen under vecka 37, går det åt två semesterdagar den veckan. Eftersom det är så att semesterledigheten bara kan börja och sluta med en arbetsdag tittar man på tisdagen, onsdagen och torsdagen.Tre dagar, vilket innebär att det blir arbetsdagarna tisdag och torsdag som går åt som semesterdagar.
  Emma Bernerskog, Handels Direkt

 • Kräva tidrapport

  Har jag rätt att kräva tidrapport från stämpelklockan? Chefen vägrar skriva ut rapporten. Han säger att lönerna stämmer, trots att flera av kollegorna har fel på sin lön.
  Johan

  Svar: Du har rätt att få se din egen tid i stämpelklockan så att du kan säkerställa att det är rätt tid som du får betalt för. Prata med arbetsgivaren igen och kräv att få se tidrapporten för att kunna säkerställa att din lön är korrekt.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Kunderna är företagets kunder

  Jag jobbar som frisör och skall nu avsluta min anställning och starta eget. Jag undrar nu vad jag får säga till mina nuvarande kunder. Vad skall jag säga när det är dags att boka in en ny tid, och jag inte kommer jobba kvar under denna period? Vad får jag säga och vad får jag inte säga?
  Veronika

  Svar: Grundregeln är att dina kunder faktiskt är företagets kunder, oavsett om de kan sägas vara stammisar hos dig. Detta medför att det är viktigt att man inte säger något som kan tolkas som olojalt mot arbetsgivaren, även om du håller på att avsluta din anställning. Man får säga till kunden att man ska sluta men absolut inte vart man ska ta vägen och inte heller lämna ut sitt eget telefonnummer mm. Däremot är vår rekommendation att man inte säger något alls, enbart av det skälet att det kan vara svårt att förklara sig och stå emot de motfrågor som kommer komma från kunden. Om du sagt A blir det så att säga svårt att inte säga B. Det absolut bästa är dock att prata med din arbetsgivare innan om vad du får och inte får säga. Då kan inte dina uttalanden ifrågasättas i ett senare skede. Om du däremot pratar med din arbetsgivare och hen kräver att du skall agera på ett sätt du tycker verkar konstigt, ta då och ring till Handels Direkt så får vi kolla på situationen. Du skall även vara försiktig med vad du säger till vänner och familj på fritiden. Du har inte rätt att göra reklam för en kommande verksamhet innan du avslutat din nuvarande anställning, och gränsen där kan vara hårfin.
  Erik Hallonsten, Handels Direkt