Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Ersättning om man blir störd på semestern?

  Jag har sedan den 1 maj 2014 en tillsvidareanställning på ett lager där jag har en viss ansvarsställning. Då jag är nyanställd har jag inte rätt till betald semester och måste därför ta obetald. Jag befarar dock att jag kommer att bli uppringd under min semester för diverse frågor gällande in- och utleveranser, och kanske till och med bli tvungen att komma in och jobba under min lediga tid.

  Har man rätt till någon slags ersättning för att man blir "störd" under sin semester? Har tidigare hört att om man blir störd under sin semester så har man rätt till en ny semesterdag. Detta kanske dock blir lite konstigt i mitt fall då jag ännu inte har någon betald semester.
  Lasse

  Svar: Inledningsvis ska understrykas att du, under din semesterledighet, har rätt att vara helt ledig. Vad som gäller då en arbetstagare blir "störd" under sin semester finns inte reglerat i vare sig lag eller kollektivavtal, vilket innebär att det i ett sådant fall inte finns en särskild bestämmelse om rätt till ny semesterdag. Om du dock känner att du vill bistå din arbetsgivare under semesterledigheten så är det viktigt att det på förhand träffas en överenskommelse om vilken ersättning som ska utgå.
  Caroline Terranchie, Handels Direkt

 • Hur räknas branschvanan?

  Jag har arbetat i butik i cirka två år och undrar hur man kan räkna sin branschvana?
  Therese, butiksanställd

  Svar:
  Arbetstagare med ordinarie arbetstid  om minst 10 timmar per vecka – som är anställd under hela månaden – tjänar in en branschvanemånad även om arbetstagaren på grund av schemaläggningen inte kommit att arbeta minst 44 timmar under månaden.

  All ordinarie arbetstid + mertid under månaden räknas samman. Det spelar ingen roll om arbetstagaren inte varit anställd under hela månaden, även flera korta anställningar under månaden får räknas ihop. När arbetstagaren har en ordinarie arbetstid + mertid om sammanlagt minst 44 timmar under en månad kvalificerar man sig för en branschvanemånad.

  Exempel: Eva har en ordinarie arbetstid om 9 timmar per vecka under månaden.
  11 x 4.34 (veckogenomsnitt på 1 år) = 47 t/v och har därmed en branschvanemånad.

  Tillämpningen av denna tolkning gäller från och med 1 april 2014. För personer som i och med den nya tolkningen ska flyttas upp i branschvanesteg gäller den högre lönen från april 2014, det vill säga inte med någon retroaktivitet. Anställningstiden bakåt i tiden ligger dock till grund för beräkning av branschvana.
  Claudio Estrada, Handels Direkt

 • Hur mycket får jag i löneökning?

  Jag arbetar i en butik som har kollektivavtal och undrar hyr mycket jag kommer att få i lönehöjning.
  Undrande


  Svar:
  Löneökningen från och med 1 april 2014 är om man ligger på minimilön 31 mars 2014 enligt avtal 2,86 kr per timme/475 kr per månad vid heltid.

  Har man högre lön än minimilön så har man en utgående lön och höjningen är då 2,02 kr per timme/336 kr per månad vid heltid. När höjningen är gjord kan den nya lönen inte ligga under de nya minimilönerna, gör den det höjs man upp till den nya minimilönen.
  När detta är gjort så ska den lokala potten fördelas till samtliga anställda som är 18 år och anställda vid 1 april 2014 med 1,35 kr per timme/224 kr per månad vid heltid. Om arbetsgivaren vill göra en annan fördelning än generell enligt ovan så måste arbetsgivaren förhandla detta med Handels.

  De nya minimilönerna som gäller från och med 1 april 2014 är enligt följande:
  Butik
   
  Ålder    2014 04 01  2015 03 31
  16 år    12 722        76:64
  17 år    13 133        79:11
  18 år    18 924        114:00
  19 år    19 244        115:93

  Jaana Olsson, Handels Direkt

 • Vad gäller när arbetsgivare vill säga upp timmar?

  Jag har en tillsvidareanställning på en butik med kollektivavtal. Jag är anställd på 30 timmar/vecka men arbetar oftast mer. På det senaste personalmötet lämnade min chef ut nya kontrakt som hen säger att företaget vill att vi skriver på eftersom företaget går sämre. Enligt det nya kontraktet ska jag endast arbeta 25 timmar/vecka. Behöver jag skriva på det?
  Rådvill

  Svar: Om din arbetsgivare vill säga upp timmar på ditt nuvarande kontrakt är det en förändring av dina arbetsvillkor och då behöver det förhandlas med facklig organisation. Det kan vara klubben på arbetsplatsen eller din avdelning. Din arbetsgivare får inte säga upp timmar innan det har förhandlats och vill arbetsgivaren hävda arbetsbrist finns det regler att följa så att det går rätt till.
  Kontakta gärna fackliga rådgivningen på Handels Direkt så kan vi hjälpa dig.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Går semesterdagarna upp i rök?

  På mitt jobb säger de att om man inte tar ut alla semesterdagar senast sista mars så kommer de försvinna helt. Som exempel: Semesteråret går från 1:a april–31 mars. Personen A har 1:a april 2014 tagit ut 15 dagar av 2013-års intjänade semesterdagar. Därtill har hen sparat 5. Kommer då de sista 5 dagarna bara gå upp i rök? Semesterersättning måste väl betalas ut? Däremot måste man väl ta ut alla dagar förutom de sparade om arbetsgivaren påpekar detta?
  Per Persson

  Svar: Tack för din fråga. Du har uppfattat situationen helt korrekt. Hela semesterlagen påverkas av ett EU-direktiv som anger att semester alltid skall tas ut i ledig tid. Primärt ska arbetsgivaren säkerställa att all semester tas ut under semesteråret, men om detta av någon anledning inte kan göras måste de kvarvarande dagarna tas ut i pengar. Precis som du anger kan intjänad semester aldrig bara försvinna. Dock kan arbetsgivaren självklart beordra ut semestern i slutet av semesteråret om arbetstagaren inte begärt ut sina sista semesterdagar. Detta för att säkerställa att semesteruttaget görs enligt semesterlagens regler.

  Utöver det ovan nämnda kan man även spara ett visst antal dagar varje år, men det gäller endast de semesterdagar som överstiger 20 dagar varje semesterår. Vanligtvis 5 dagar per år.
  Erik Wikström Hallonsten, Handels Direkt

 • Kan vi tvingas ha dörren öppen?

  Jag arbetar i en mindre butik på en gågata. Under julhandeln skulle vi ha dörren till butiken öppen för att locka in kunder. Flera av oss anställda upplevde det som väldigt osäkert men framför allt kallt och ohälsosamt. Vi har inget skyddsombud och det går inte att prata med chefen.
  Frusen

  Svar: Är ni fler än fem anställda kan ni utse ett skyddsombud, skyddsombudet har rätt att kräva av arbetsgivaren att åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att lämna besked i frågan utan dröjsmål, om inte detta sker inom skälig tid kan ärendet gå vidare till arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen § 6 6a.

  Finns det inget lokalt skyddsombud kan ni alltid ta kontakt med oss på Handels Direkt, så kan vi förmedla kontakt till ett regionalt skyddsombud.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Hur mycket branschvana har jag?

  Jag är 22 år och har fått nytt jobb i en skobutik. Sedan jag var 18 år har jag jobbat i en mindre ICA-butik och undrar nu hur mycket branschvana jag har rätt till. Min nya chef säger att jag endast får 113:07 kr/timme eftersom jag inte har arbetat med skor tidigare.
  Katarina

  Svar
  : Branschvana räknas fr o m man fyllt 18 år och från den första i månaden då förändring sker, alltså enligt ålder, branschvana eller anställningstid.

  En arbetstagare ska ha haft en ordinarie arbetstid om i genomsnitt tio timmar/vecka alternativt att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar/vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader.

  Inom Handelsanställdas förbund hävdar vi att branschvana inom samma kollektivavtal ska kunna tillgodoräknas, även om man byter företag.

  Prata med din arbetsgivare och försök att komma överens om en gemensam nivå för dig med tanke på din tidigare vana och erfarenhet av butiksarbete.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Nekad semester under jul och nyår

  Jag jobbar i butik och har två månader i förväg ansökt om semester under jul- och nyårshelgen. Min arbetsgivare nekar mig semester. Har han verkligen rätt att göra så?
  Vill vara ledig

  Svar
  : Enligt semesterlagen så ska din arbetsgivare samråda med dig angående semestern. Om ni inte kan komma överens om hur ledigheten ska förläggas är det däremot arbetsgivaren som har sista ordet. Arbetsgivaren ska underrätta dig om beslutet två månader före ledighetens början, men om det inte kan ske så minst en månad före ledighetens början. Du har självklart rätt till dina 25 semesterdagar men exakt hur ledigheten ska förläggas är det alltså arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren kan däremot aldrig neka dig en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.  
  Hanna Magnusson, Handels Direkt

 • Hur många timmar får chefen schemalägga?

  Jag jobbar i en matbutik som har öppet sju dagar i veckan och det finns ett kollektivavtal. Under julen har min arbetsgivare schemalagt mig att arbeta 50 timmar per vecka. Får arbetsgivaren göra så?
  Maria

  Svar: Reglerna hur arbetsgivaren får schemalägga dina arbetstider regleras i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.
  Utgångspunkten är att du i genomsnitt ska arbeta de timmarna som du är anställd på per vecka. Arbetsgivaren har möjlighet att schemalägga dig så att du i vissa veckor jobbar fler respektive färre timmar. Den genomsnittliga arbetstiden ska dock överensstämma med ditt anställningskontrakt.

  Arbetstiden får inte över- eller underskridas med mer än 9 timmar för heltidsanställda respektive 5 timmar för deltidsanställda. Din arbetsgivare kan med andra ord inte schemalägga dig 50 timmar per vecka utan att ni har träffat överenskommelse om detta.

  Sara Hedman, Handels Direkt

 • Vad händer med mig vid försäljning?

  Min arbetsgivare planerar att eventuellt sälja sitt företag. Vad händer med mig som anställd då? Blir jag uppsagd?
  Anna

  Svar:
  I arbetsrättslagstiftningens mening innebär en verksamhetsövergång att den nya arbetsgivaren ärver ditt gamla anställningsavtal från din föregående arbetsgivare. Det innebär att den nya arbetsgivaren får ta över personalen och dess anställningsförhållanden, i sin helhet, till den nya verksamheten. Om du till exempel i dagsläget har en tillsvidaretjänst så kommer du fortsättningsvis ha samma tjänst hos den nya arbetsgivaren. Detta gäller även din lön.  Ditt anställningsavtal som du har i dagsläget ska bara skrivas om med ett nytt organisationsnummer.

  Om den nya arbetsgivaren vill ändra dina anställningsvillkor ska arbetsgivaren begära förhandling med Handels innan några ändringar görs.  

  Monika Hedlund, Handels Direkt

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Tidsbild

Anneli Furmark

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen