Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Vilken rätt har man till tjänstledighet?

  Jag undrar vilka rättigheter jag har om jag vill ta tjänstledigt och prova ett annat arbete?
  Jenny

  Svar:
  I lagstiftningen finns det ingen rätt till ledighet för att prova annat arbete. Det innebär att arbetsgivaren kan neka sådan tjänstledighet.  Du behöver ta upp denna fråga med din arbetsgivare och se om ni kan komma överens om att du får tjänstledigt. Däremot finns det möjlighet att vara tjänstledig för att till exempel studera och vid start av eget företag. Vid fler frågor om tjänstledighet, är du välkommen att kontakta Handels Direkt på telefonnummer 0771-666 444 vardagar kl. 8-18.
  Maja Sundberg, Handels Direkt

 • Ska jag jobba in timmar som jag är ledig på långfredagen?

  Jag arbetar i en butik som i år har stängt på långfredagen. Arbetsgivaren har dragit ner på mina timmar den veckan och säger att jag behöver arbeta igen de här timmarna. Har jag rätt att få betalt för långfredagen eller behöver jag arbeta igen timmarna för den dagen?
  Markus

  Svar: Om du arbetar i en sexdagarsöppen butik finns det en framräknad årsarbetstid som arbetsgivaren ska schemalägga dig på. I årsarbetstiden har man räknat av röda dagar och aftnar, och under 2013 är de timmar man ska arbeta efter avdraget totalt 1996 för en heltidsanställning. Om du jobbar deltid räknar du ut din årsarbetstid genom att ta den procent av heltid du är anställd på multiplicerat med 1996. Exempelvis en person som är anställd 20 timmar per vecka (50 %): 0,50 x 1996 = 998 timmar. Eftersom arbetsgivaren i förhand ska ha placerat ut alla timmar du ska arbeta under året på ett årsarbetstidsschema behöver du inte arbeta igen långfredagen. Om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat ska detta ske minst en månad i förväg.

  Om du arbetar i en sjudagarsöppen butik är arbetstiden redan reducerad för röda dagar. Här är heltidsmåttet i genomsnitt 38,25 timmar per vecka.  För deltidsanställd är arbetstiden antal timmar i genomsnitt per vecka. Arbetstiden ska läggas ut i ett årsarbetstidsschema. Arbetstiden kan för en deltidsanställd variera med fem timmar upp eller ned från genomsnittsarbetstiden per vecka.  För en heltidsanställd kan arbetstiden variera med nio timmar per vecka. Exempelvis om du är anställd på i genomsnitt 20 timmar per vecka kan veckoarbetstiden endast variera mellan 15-25 timmar.  Det innebär att arbetsgivaren kan schemalägga dig färre timmar vissa veckor och fler timmar andra veckor. Till exempel påsk.  Många butiksanställda upplever att de behöver arbeta igen tid för röda dagar men då avdraget för röda dagar är redan gjort i och med att heltidsmåttet redan är reducerat, så kan inte arbetsgivaren kräva att du ska arbeta igen någon tid.  
  Elin Pettersson, Handels Direkt

 • Måste jag ta fyra veckors semester i sommar?

  Jag har ansökt om tre veckors semester i juli. Nu säger arbetsgivaren att jag behöver ta fyra veckors semester i juli. Har de rätt att göra så?
  Rana

  Svar: Huvudregeln i semesterlagen är att alla arbetstagare har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni, juli och augusti, dvs. huvudsemestern.  I vissa kollektivavtal kan huvudsemestern påbörjas den kalendervecka då 1 juni infaller och avslutas i den kalendervecka då 31 augusti infaller. Du och arbetsgivaren kan komma överens om att semestern ska förläggas till en annan period. Om ni inte kommer överens kan arbetsgivaren besluta om att du ska ta fyra veckors semester under semesterperioden juni till augusti.
  Maja Sundberg, Handels Direkt

 • Har man rätt av vara ledig när en närstående avlidit?

  Ifall en närstående precis dött hur är det med ledighet då?
  Josefine Hansen

  Svar: Enligt kollektivavtalen som till exempel finns inom detaljhandeln, så har man rätt till ledighet med lön under högst en dag vid nära anhörigs frånfälle, samt vid begravning eller urnnedsättning. Vid begravning kan permissionen också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Ledigheten omfattar den schemalagda tiden som arbetet skulle ha utförts på.
  Fredrik Wimborn, ombudsman

 • Hur kort får ett arbetspass vara?

  Om jag ska arbeta 10 tim/vecka, kan du arbetsgivaren sätta mej på 2 tim om dagen ? Eller finns det en gräns för minsta antal timmar man får jobba?
  Tussi

  Svar: I lagstiftningen (Arbetstidslagen) finns det inte något regelverk kring hur många timmar man som minst får arbeta under en dag.
  I våra kollektivavtal gällande detaljhandeln finns det däremot regler om minsta arbetstid per arbetspass. I dagsläget gäller att ett arbetspass inte får understiga 3 timmar.  Detta gäller dock inte minderårig skolelev vid arbete under skoltermin. För dessa gäller reglerna i Arbetsmiljölagen.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

 • Vill rätt till semester har man om man jobbar helgextra?

  Jag jobbar extra varannan helg i butik och undrar hur många semesterdagar jag måste ta ut om jag vill ta semester en av mina jobbhelger? Tack på förhand!
  Ann

  Svar:
  Enligt 9 paragrafen i semesterlagen gäller följande:
  En arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag eller söndag eller båda dessa dagar, har vid semesterledighet som omfattar minst fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semesterledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta.

  Har i fall som avses i första stycket arbetstagaren ledighet av motsvarande omfattning en veckodag, som inte är lördag eller söndag, och som infaller under semesterledigheten, räknas den veckodagen som semesterdag.

  Om semesterledigheten är kortare än fem dagar och arbetstagaren är ledig en lördag eller söndag, som annars skulle ha utgjort arbetsdag, räknas sådan dag som semesterdag. Arbetsfri dag ska då inte anses som semesterdag.
  Fredrik Wimborn, ombudsman

 • Kan arbetsgivaren flytta timmar från helgen?

  Jag är heltidsanställd och vi jobbar 38.15 timmar / v. Vi jobbar varannan helg och som i mitt fall så jobbar jag 11.15 timmar på helgen och då 27 timmar på vardagarna ojämna veckor. Vilket nu julen faller in på. Vi har stängt julafton och juldagen. Nu vill min chef sätta dom 11  timmarna jag normalt skulle jobbat helgen på vardagen istället så jag kommer upp till 38.15 men är det rätt? Ska jag inte få den helgen betald? Utan att jobba igen dom timmarna för att butiken är stängd?
  Madde

  Svar:
  Enligt Detaljhandelsavtalet ska heltidsanställda i en butik som har öppet sju dagar per vecka arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Detta är arbetstiden som gäller efter reduktion för helgdagar och helgdagsaftnar och alltså den faktiska tiden man ska arbeta. Det innebär att man inte reducerar arbetstiden ytterligare när helgdagar infaller under året. Däremot måste man inte arbeta exakt 38.15 timmar/v utan veckoarbetstiden kan variera med max 7 timmar upp och ned så länge snittet under beräkningsperioden blir 38.15 tim/v.
  På frågan om du ska jobba igen dessa timmar om butiken är stängd på din ordinarie arbetstid så är det generella svaret ja, eftersom du ju ska arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v.

  Det innebär alltså att du i en sådan vecka istället schemaläggs på vardagarna och har fridagar de dagar butiken är stängd. Om du inte jobbar igen timmarna så motsvarar din genomsnittliga arbetstid inte arbetstiden för en heltidsanställd.

  Men samtidigt finns det regler i avtalet som arbetsgivaren måste ta hänsyntill, till exempel att alla anställda ska ha ett arbetstidsschema där det ska framgå hur den ordinarie arbetstiden är förlagd samt vad som gäller om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat.

  Tyvärr framgår det inte vart du arbetar och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så för att du ska få exakt information om vad som gäller dig så rekommenderar jag dig att ringa Handels Direkt på tel 0771-666 444.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

 • Får chefen dra av lön när det är röda dagar?

  Jag är tillsvidareanställd i en butik med månadslön. Min chef drar av på lönen när det är röda dagar eller så sätter han ett minus komp som man måste jobba upp. Får man lov och göra så ?
  Josefine

  Svar:
  Nej, din arbetsgivare får inte lov att göra avdrag på din månadslön, för att det exempelvis, är en röd torsdag och arbetsplatsen håller stängt. Ett årsarbetstidsschema med ordinarie arbetstid ska överlämnas skriftligen eller elektroniskt en månad innan den börjar gälla. Ändringar i det schemat bör lämnas minst en månad i förväg. Din månadslön ska vara baserad på ditt arbetstidsmått och därför ska det inte göras några avdrag på din lön. Kontakta din avdelning för att gå igenom din arbetstid.
  Fredrik Wimborn, ombudsman

 • Ska jag inte få helgen betald?

  Jag är heltidsanställd och vi jobbar 38.15 timmar/v. Vi jobbar varannan helg och som i mitt fall så jobbar jag 11.15 timmar på helgen och då 27 timmar på vardagarna ojämna veckor. Vilket nu julen faller in på. Vi har stängt julafton och juldagen. Nu vill ju då min chef sätta dom 11  timmarna jag normalt skulle jobbat helgen på vardagen i stället så jag kommer upp till 38.15 men är det rätt? Ska jag inte få den helgen betald? Utan att jobba igen dom timmarna för att butiken är stängd? 
  Madde

  Svar: Enligt Detaljhandelsavtalet ska heltidsanställda i en butik som har öppet sju dagar per vecka arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Detta är arbetstiden som gäller efter reduktion för helgdagar och helgdagsaftnar och alltså den faktiska tiden man ska arbeta. Det innebär att man inte reducerar arbetstiden ytterligare när helgdagar infaller under året. Däremot måste man inte arbeta exakt 38.15 timmar/v utan veckoarbetstiden kan variera med max 9 timmar upp och ned så länge snittet under beräkningsperioden blir 38.15 tim/v.

  På frågan om du ska jobba igen dessa timmar om butiken är stängd på din ordinarie arbetstid så är det generella svaret ja, eftersom du ju ska arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Det innebär alltså att du i en sådan vecka i stället schemaläggs på vardagarna och har fridagar de dagar butiken är stängd. Om du inte jobbar igen timmarna så motsvarar din genomsnittliga arbetstid inte arbetstiden för en heltidsanställd.

  Men samtidigt finns det regler i avtalet som arbetsgivaren måste ta hänsyn till exempel att alla anställda ska ha ett arbetstidsschema där det ska framgå hur den ordinarie arbetstiden är förlagd samt vad som gäller om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat.

  Tyvärr framgår det inte vart du arbetar och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så för att du ska få exakt information om vad som gäller dig, ring Handels Direkt på tel 0771-666 444.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

 • När blir det fast anställning?

  Om jag har en visstidsanställning som har gått ut och fortfarande har schema, hur länge ska jag vänta på ett nytt anställningsbevis? Övergår det till en fast anställning efter en viss tid utan anställningsbevis?
  Frågvis

  Svar: Om du fortfarande är schemalagd och arbetar efter det datum som din tidsbegränsade anställning upphörde så betraktas den fortsatta anställningen som en tillsvidareanställning. För att det ska vara en tidsbegränsad anställning krävs att man kommit överens om det innan anställningen påbörjas, i annat fall gäller huvudprincipen i Lagen om anställningsskydd (LAS), vilken är tillsvidareanställning.

  Enligt LAS ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. I kollektivavtal kan det finnas regler om att man har rätt till ett anställningsbevis i samband med anställningens tillträde.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

Jobbtempen

Årets fattigaste månad är slut!

Gärna nyårslöften, men förändra sig kan man alltid.

Vinter + öppna dörrar = kallt på jobbet.

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Tidsbild

Simon Leijsne

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen

Handelsnytt på Twitter