Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Får chefen dra av lön när det är röda dagar?

  Jag är tillsvidareanställd i en butik med månadslön. Min chef drar av på lönen när det är röda dagar eller så sätter han ett minus komp som man måste jobba upp. Får man lov och göra så ?
  Josefine

  Svar:
  Nej, din arbetsgivare får inte lov att göra avdrag på din månadslön, för att det exempelvis, är en röd torsdag och arbetsplatsen håller stängt. Ett årsarbetstidsschema med ordinarie arbetstid ska överlämnas skriftligen eller elektroniskt en månad innan den börjar gälla. Ändringar i det schemat bör lämnas minst en månad i förväg. Din månadslön ska vara baserad på ditt arbetstidsmått och därför ska det inte göras några avdrag på din lön. Kontakta din avdelning för att gå igenom din arbetstid.
  Fredrik Wimborn, ombudsman

 • Ska jag inte få helgen betald?

  Jag är heltidsanställd och vi jobbar 38.15 timmar/v. Vi jobbar varannan helg och som i mitt fall så jobbar jag 11.15 timmar på helgen och då 27 timmar på vardagarna ojämna veckor. Vilket nu julen faller in på. Vi har stängt julafton och juldagen. Nu vill ju då min chef sätta dom 11  timmarna jag normalt skulle jobbat helgen på vardagen i stället så jag kommer upp till 38.15 men är det rätt? Ska jag inte få den helgen betald? Utan att jobba igen dom timmarna för att butiken är stängd? 
  Madde

  Svar: Enligt Detaljhandelsavtalet ska heltidsanställda i en butik som har öppet sju dagar per vecka arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Detta är arbetstiden som gäller efter reduktion för helgdagar och helgdagsaftnar och alltså den faktiska tiden man ska arbeta. Det innebär att man inte reducerar arbetstiden ytterligare när helgdagar infaller under året. Däremot måste man inte arbeta exakt 38.15 timmar/v utan veckoarbetstiden kan variera med max 9 timmar upp och ned så länge snittet under beräkningsperioden blir 38.15 tim/v.

  På frågan om du ska jobba igen dessa timmar om butiken är stängd på din ordinarie arbetstid så är det generella svaret ja, eftersom du ju ska arbeta i genomsnitt 38.15 timmar/v. Det innebär alltså att du i en sådan vecka i stället schemaläggs på vardagarna och har fridagar de dagar butiken är stängd. Om du inte jobbar igen timmarna så motsvarar din genomsnittliga arbetstid inte arbetstiden för en heltidsanställd.

  Men samtidigt finns det regler i avtalet som arbetsgivaren måste ta hänsyn till exempel att alla anställda ska ha ett arbetstidsschema där det ska framgå hur den ordinarie arbetstiden är förlagd samt vad som gäller om arbetsgivaren vill göra ändringar i schemat.

  Tyvärr framgår det inte vart du arbetar och om det finns kollektivavtal på din arbetsplats så för att du ska få exakt information om vad som gäller dig, ring Handels Direkt på tel 0771-666 444.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

 • När blir det fast anställning?

  Om jag har en visstidsanställning som har gått ut och fortfarande har schema, hur länge ska jag vänta på ett nytt anställningsbevis? Övergår det till en fast anställning efter en viss tid utan anställningsbevis?
  Frågvis

  Svar: Om du fortfarande är schemalagd och arbetar efter det datum som din tidsbegränsade anställning upphörde så betraktas den fortsatta anställningen som en tillsvidareanställning. För att det ska vara en tidsbegränsad anställning krävs att man kommit överens om det innan anställningen påbörjas, i annat fall gäller huvudprincipen i Lagen om anställningsskydd (LAS), vilken är tillsvidareanställning.

  Enligt LAS ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet senast en månad efter det att arbetstagaren börjat arbeta. I kollektivavtal kan det finnas regler om att man har rätt till ett anställningsbevis i samband med anställningens tillträde.
  Linda Palmetzhofer, ombudsman

 • Har arbetsgivaren rätt att vägra stol i kassan?

  På vår arbetsplats så står man i kassan 8 timmar under en normal arbetsdag och vi har bara möjlighet att sitta under lunchrasten. När vi har frågat om vi kan få stolar säger arbetsgivaren nej pga att det ser oprofessionellt ut. Är detta ok eller bryter arbetsgivaren mot någon regel?

  Svar: Stående och gående arbete under en hel arbetsdag är mycket ansträngande för fötter, ben och tröttande för rygg. I Arbetsmiljöverkets föreskrift Belastningsergonomi §5 står att "Arbetgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen."

  Det ni beskriver är inte gynnsamt för kroppen. I kommentarerna till föreskriften preciseras att ni i er yrkesroll har rätt till sittande åtminstone i pauser mellan kunder, och inte bara obetalda raster. Arbetsgivaren får enligt föreskriften inte utsätta arbetstagaren för onödigt tröttande arbete och på Arbetsmiljöverkets hemsida står att arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har möjlighet att påverka det egna arbetet för tillräcklig rörelsevariation och återhämtning. Till exempel att kunna växla mellan att utföra en arbetsuppgift sittande och stående.

  När stående ändå dominerar arbetsdagen, skulle ni – utöver bekväma skor – behöva sviktande arbetsplatsmattor. Arbetsgivaren måste se till att ni kan utföra ert arbete utan att riskera belastningsskador. I föreskriften "Arbetsplatsens utformning" (AFS 2009:2) står i kommentaren till §40 att det kan "vara lämpligt att välja golvbeläggning med lagom svikt för att minska påfrestningen på fötter, ben och rygg."

  Det som är oprofessionellt är er arbetsgivares inställning till sittande arbete. Det finns en mängd olika stolar som ger stöd utan att man för den skull sitter ned på traditionellt sätt: stå-stödstolar, sadelstolar med flera. Med dessas hjälp är man i lika upprätt läge som vid stående men får avlastning och kan lätt ställa sig upp vid behov.

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns på www.av.se.

  Martine Syrjänen Stålberg,
  Arbetsmiljöombudsman

 • Hur många ea-dagar?

  Jag är timanställd på Coop och undrar hur många ea-dagar jag har rätt att ta ut? Vid dödsfall? Vid begravning?

  Louise

  Svar: Enligt kollektivavtalet mellan Handelsanställdas förbund och KFO har man rätt till ledighet med lön under högst en dag vid nära anhörigs frånfälle samt vid begravning. Vid begravning kan permissionen också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. Ledigheten omfattar den schemalagda tiden som arbetet skulle ha utförts på.

  Thomas Holm,
  ombudsman

 • Kan arbetsgivaren styra rasten hur han vill?

  Jag jobbar i butik på ett köpcenter som har öppet 10–20. Min chef har infört att vi måste ta en timmes rast vid åtta timmars arbete (eller mer). Han hävdar även att vi måste ta hela timmen i stöten. Innan har vi haft en timme vid nio eller tio timmars arbete, men kunnat disponera rasten under dagen. Får min chef tvinga oss till det?

  Jojjan

  Svar: En arbetsgivare är skyldig att följa arbetstidslagens regler när det gäller utläggning av raster. Enligt arbetstidslagen så får man arbeta upp till fem timmar i följd, därefter ska det vara ett avbrott på minst 30 minuter.

  Raster är inte betalda och räknas inte in i arbetstiden. Du står heller inte till arbetsgivarens förfogande för arbete under en rast, och kan lämna arbetsplatsen under en rast.

  Paus är betald och ingår i den ordinarie arbetstiden. De ska förläggas regelbundet beroende på vilka behov som finns i just er verksamhet. Detta för att inte utsätta anställda för utmattning och ohälsa.

  Om din arbetsgivare vill förändra rasternas omfattning, så kan det innebära en viktigare förändring av verksamheten som han måste förhandla om. Föreligger det även ett kollektivavtal på arbetsplatsen så ska arbetgivaren ha en överläggning om förändringarna i schemat som han föreslår. Därefter skulle arbetsgivaren kunna genomföra den förändringen som han föreslår av ändring av rasternas förläggning.

  Thomas Holm,
  ombudsman

 • Hur får jag reda på vad som är rätt lön?

  Är anställd genom ett bemanningsföretag till ett stort företag i Sverige inom kundservice. Jag är 22 år och det står i avtalet att jag ska få genomsnittlönen på arbetsplatsen. Just nu får jag 90 kr/tim vilket jag misstänker är för lite. Hur ska jag gå tillväga för att veta vad jag har rätt till?

  Gustav

  Svar: Det första jag tycker att du ska göra är att ta kontakt med den fackliga företrädaren på arbetsplatsen/kundföretaget och höra med denne vad den genomsnittliga lönen är för jämförbar grupp. Om det visar sig att din lön är lägre än genomsnittslönen ska du kontakta din Handelsavdelning som kan hjälpa dig med ett lönekrav. Saknas facklig företrädare på arbetsplatsen/kundföretaget bör du ta kontakt med din Handelsavdelning direkt.

  Mikael Segel,
  ombudsman

 • Var tar den intjänade semesterdagen vägen?

  Om jag på mitt rullande schema jobbar heltid och har månadslön tar semester en vecka där en så kallad fridag ingår så erhåller jag full lön för fyra semesterdagar medan jag för den femte dagen – fridagen – får nöja mig med semesterlönetillägget. Som jag ser det så får jag plikta två redan intjänade dagar, vilket naturligtvis inte känns ok, än mindre bra.

  Skulle jag däremot ta ut tre dagar semester i anslutning till en så kallad fridag – måndag till och med torsdag – så sker inga omskrivningar. Såväl semesterdagarna som den schemalagda fridagen är då exklusiva. Har jag fel?

  Dennis

  Svar: Om fridagar ska behandlas som semesterdag eller inte, beror på hur lång semestern är. Tar man en veckas semester, så betraktas fridagarna, också som en semesterdag. Däremot räknas inte arbetsskyldig lördag eller söndag som semesterdagar. Om du däremot tar ut fyra dagar eller kortare semesterledighet, så räknas aldrig fridagen som en semesterdag. Då är det endast arbetsskyldiga dagar som räknas som semesterdagar. Vad gäller semesterlön och semesterlönetillägg, så utgår jag från eftersom du har månadslön, att den vecka som du tog semester, så gjordes avdrag för fyra arbetsdagar. Däremot så dras ju inget på din fridag. Men semesterlönetillägget ska betalas ut för alla fem dagarna.

  Jannika Fahlander,
  ombudsman

 • Får chefen vara med på fackmötet?

  Får chefer och tjänstemän närvara på fackmöten inom LO, och om inte vad är det för regler som reglerar deras närvaro?

  Nisse

  Svar: På ett fackklubbsmöte äger klubbens medlemmar rätt att närvara. Således inte chefer eller tjänstemän som du nämner, såvida dessa inte är medlemmar i samma fackklubb.

  Harald Petersson,
  förbundssekreterare

 • När går vikariat över till fast anställning

  Jag har sedan tidigare för mig att om man har varit anställd på vikariat i två (eller tre?) år så ska anställningen enligt lag övergå till fast anställning? Stämmer detta, eller hur är det?

  Anonym

  Svar: Enligt Lagen om anställningsskydd övergår anställningen per automatik till en tillsvidareanställning om man hos arbetsgivaren har haft ett vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Detsamma gäller om man har haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod. Man kan dock inte lägga ihop dessa två anställningsformer utan reglerna gäller för respektive anställningsform.

  Linda Palmetzhofer,
  ombudsman

EFTERLYSNING!

Handelsnytt söker medlemmar som regelbundet vill skriva krönikor i tidningen. Om vardagen på jobbet, sånt som gör en glad och arg, om iakttagelser från kassan, lagret eller från ett möte. Stort som smått. Hör av dig om du vill bli vår nästa läsarkrönikör! Mejla linnea.klint@handelsnytt.se

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Jobbtempen

Vilket engagemang butiker visar i flyktingkrisen!

Kaffe, det enda som räddar den begynnande hösten.

Butiksrån med skjutvapen ökar och ökar.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen

Handelsnytt på Twitter