fackliganyheter.nu

Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

 • Senaste frågorna

 • Hur räknar jag ut ob-ersättningen?

  Om mitt schema är 32 timmar/vecka och jag arbetar söndag 5 timmar och 30 minuter med ob blir det ju 11 timmar totalt. Får man räkna in dessa 11 timmar i mitt schema eller ska man räkna 5.30 så de andra 5.30 kommer utanför?
  Anonym 

  Svar: För deltidsanställda ska ob-ersättningen alltid utges som ett kontant tillägg. Det innebär att din arbetstid på söndagen är 5 tim och 30 min men du får betalt för 11 timmar eftersom ob-tillägget är 100 procent på söndagar.

  För heltidsanställda kan arbetsgivaren byta ut viss del av det kontanta ob-tillägget mot kompensationsledighet. För tiden efter klockan 14 på lördagar och för ordinarie arbetstid på söndagar och helgdagar krävs dock en lokal överenskommelse för att byta ut ob-tillägget mot kompensationsledighet.
  Om inget annat överenskommits ska kompensationsledigheten utges i hellediga dagar.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • När får jag semesterersättning?

  När ska semesterersättningen betalas ut om jag har (hade) semester i juni-juli?
  Lars


  Svar: Semesterersättning ska utbetalas om en anställning upphör och man inte hunnit ta ut all  ledighet med intjänad semesterlön. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen upphört. Om den sista anställningsdagen
  var 31 juli, så ska semesterersättningen betalas ut senast 31 augusti.

  Semesterlönen däremot ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Dvs skillnaden mellan semesterlön och semesterersättning, är att semesterlön utbetalas i samband med att jag tar semester, medan semesterersättning utbetalas då jag slutar min anställning.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Är midsommarafton en semesterdag?

  Jag undrar hur det fungerar med midsommarafton. Jag är heltidsanställd 40 timmar/vecka. När midsommarafton inträffade i år så hade jag semester. Räknas det då som en vanlig semesterdag eller har Jag betald ledighet och får utnyttja den semesterdagen en annan dag? Butiken hade öppet som vanligt.
  Daniel

  Svar: Din fråga gäller om midsommarafton räknas som en semesterdag. Jag utgår från att du skulle ha arbetat midsommarafton  och då räknas den som en semesterdag. Arbetsgivaren gör avdrag på lönen, eftersom det är en arbetsskyldig dag. Om du däremot hade
  varit ledig midsommarafton, så hade den inte räknats som semesterdag. För anställda som regelbundet arbetar lördagar/söndagar och semesterledigheten är minst 5 dagar så gäller:

  *  fridagar som infaller under semesterledigheten, och som inte är lördag eller söndag, räknas som semesterdagar.
  * arbetsskyldiga lördagar/söndagar räknas inte som semesterdagar.
  * om allmän helgdag, midsommarafton, julafton och nyårsafton infaller på fridagar som inte är en lördag eller söndag,
  så räknas dessa inte som semesterdagar.

  Om ledigheten är kortare än 5 dagar så räknas arbetsskyldiga dagar, oavsett om det är lördag/söndag, som semesterdagar,
  Fridagar räknas inte som semesterdagar.

  Jannika Fahlander
  ombudsman

 • Hur mycket rast har jag rätt till?

  Om man har schemalagd arbetstid på deltid med timlön, har man då rätt till någon betald rast och hur lång rast ska man ha med arbetstid från 12–18.15? Jag har sammanlagt 30 minuter obetald rast och tar då 20 min på lunchen och 10 min kafferast på eftermiddagen.  

  Rebecca   

  Svar: Enligt arbetstidslagen så får man arbeta upp till fem timmar i följd, därefter ska det vara ett avbrott på minst 30 minuter.
  Raster är inte betalda och räknas inte in i arbetstiden. Du står heller inte till arbetsgivarens förfogande för arbete under en rast. Du kan välja att gå ifrån arbetsplatsen under en rast.

  Paus är betald och ingår i den ordinarie arbetstiden. De ska förläggas regelbundet beroende på vilka behov som finns i just er verksamhet. Detta för att inte utsätta anställda för utmattning och ohälsa. Risken för förslitningsskador och andra arbetsskador ökar ju längre arbetspassen är och om pauserna och rasterna är för få. Återhämtningen är viktig.

  Mikael Segel
  Ombudsman


 • Ger aftnar OB efter visst klockslag?

  Jag jobbar i en liten specialbutik, där vi stängt tidigare till exempel dag före helgdag, valborgsmässoafton med mera. Så gör även andra småbutiker. Nu blir det ny ägare och nya rutiner, och det är inget konstigt att vi går mot längre öppethållande. Men jag undrar om det är reglerat någonstans när det ska utgå ob-tillägg annat än klockslagen som är angivna i foldern vi fått. Räknas inte aftnar, skärtorsdag, eller dagar före röd dag som berättigade till ob efter vissa klockslag?  

  Ellendellen.

  Svar: Av de kollektivavtal som omfattar detaljhandeln framgår att jul- nyårs- och midsommarafton jämställs med lördag avseende ob-tillägget vilket innebär att  ob-tillägget då är 100 procent efter kl 12.00. För övriga aftnar, dag före röd dag och så vidare, utges ordinarie lön.

  Linda Palmetzhofer
  Ombudsman

 • När får man ha sammanhängande ledigt?

  Vilken tidsperiod under sommaren har man rätt att ta fyra sammanhängande veckor semester?

  Fredrik  

  svar: Enligt de flesta av våra kollektivavtal har man rätt att få fyra veckors sammanhängande semester fr o m den vecka då 1 juni infaller till och med den vecka då 31 augusti infaller. Enligt semesterlagen har man rätt till fyra veckors ledighet under juni-augusti.

  John Haataja
  avtalssekreterare


 • Hur mycket ska man jobba egentligen?

  Hur många timmar ska handelsanställda jobba 2011?

  Sofia  

  Svar: Hur många timmar man ska arbeta under 2011 bestäms utifrån vilket arbetstidsmått man har i sitt anställningskontrakt. Om butiken omfattas av kollektivavtal (detaljhandelsavtalet) spelar det också roll om man arbetar i en butik som har öppet färre än 7 dagar per vecka (§4a) eller 7 dagar per vecka (§4b).

  För butiker som har öppet färre än 7 dagar per vecka är ordinarie arbetstid för heltidsanställd i genomsnitt under året 40 timmar per helgfri vecka. Handels och Svensk Handel räknar varje år fram årsarbetstiden och för 2011 är årsarbetstiden för heltidsanställd 2004 timmar netto.

  För butiker som har öppet 7 dagar per vecka räknas inte fram någon årsarbetstid. Istället gäller att man som heltidsanställd i genomsnitt ska arbeta 38 timmar och 15 minuter per vecka. Arbetstiden beräknas i genomsnitt och läggs ut i perioder om högst 52 veckor. Denna regel gäller även som huvudregel i de kooperativa butiksavtalen.

 • Räknas lediga veckor till semestern?

  Jag har ett schema som innebär att jag jobbar jämna veckor ( sju dagar) och är ledig ojämna. Om jag vill ha semester  vecka 28 och 30 så vet jag att vecka 29 också blir en semestervecka fast jag normalt sett är ledig då. Men vad är det som gäller för vecka 27 och 31 som jag normalt sett också är ledig på. Alltså veckorna före och efter semestern?

  Italien i sommar

  svar: Enligt semesterlagen så börjar och slutar ledigheten med en semesterdag. Det innebär att fridagar i början och i slutet av semesterledigheten inte räknas som semesterdagar.

  I ditt fall så räknas inte v 27 och v 31 som semesterveckor. Däremot om fridagar infaller under semesterperioden, så räknas de som semesterdagar ( vecka 29). Undantag är om allmän helgdag, jul-, nyårs- och midsommarafton infaller på en fridag, då räknas dessa fridagar inte som semesterdagar, även om de infaller under semesterperioden. Lördagar och söndagar räknas inte som semesterdag, även om de är arbetsdagar.

  Så om du tar semester vecka 28–30 går det åt 15 semesterdagar. Om semesterledigheten är högst fyra dagar så räknas arbetsskyldig lördag eller söndag som semesterdag. Däremot räknas inte fridagar som semesterdagar.

  Exempel: en anställd som arbetar fredag och söndag, men är ledig lördag vill ta ut semester under dessa tre dagar. Det går åt två semesterdagar, men ledigheten är tre dagar.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Hur långt varsel för att ansöka om ledigt?

  Jag jobbar i ett företag som har avtal med facket. Min chef har nu sagt att vi måste göra en skriftlig ansökan en månad innan vi vill vara lediga eller byta en till två dagar... Hon brukar inte ha koll på sådana saker, därför undrar jag vara som är rätt?  

  Susanna.

  Svar: Det finns ingen generell  regel som säger att du måste lämna in en skriftlig ansökan om ledighet en månad i förväg. En anställd som vill vara ledig ska ju självklart så fort som möjligt begära ledigt.

  Det ökar ju också chansen att arbetsgivaren hinner ordna en vikarie. Men det kan ju uppstå ett behov att vara ledig med kort varsel, och då kan inte arbetsgivaren hänvisa till någon ”en-månaders regel”. 

  Däremot så kan ju arbetsgivaren säga nej till en begäran om ledighet, oavsett om det rör tjänstledighet eller uttag av en semesterdag.
  I kollektivavtal finns regler om permission, som ger rätt att vara ledig med lön, en dag, vid till exempel eget bröllop eller begravning av nära anhörig.

  Arbetsgivaren kan däremot ha regler för hur byte av schema mellan arbetskamrater ska gå till. Det är arbetsgivaren som i sista hand bestämmer hur arbetsorganisationen ska se ut och vem som ska göra vad på arbetsplatsen.

  Jannika Fahlander
  Ombudsman

 • Hur långt innan bör jag få veta om jobb?

  Jag går på ett vikariat som går till den sista februari. Hur långt innan måste arbetsgivaren meddela mig om jag får längre eller fast jobb?

  Richard

  svar: Din arbetsgivare kan när som helst erbjuda dig ett förlängt vikariat eller en tillsvidareanställning, det vill säga fast jobb. Har du varit visstidsanställd sammanlagt minst två år under en femårsperiod, till exempel på vikariat, så övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

  Är du visstidsanställd är arbetsgivaren skyldig att informera dig om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar enligt reglerna i las. Informationen kan lämnas till exempel genom att lediga tjänster anslås på företagets anslagstavla.

  Om din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda dig fortsatt anställning så har du rätt att få besked en månad innan din tidsbegränsade anställning går ut. En förutsättning för att ha rätt till ett sådant besked är att du varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under den senaste treårsperioden. Beskedet ska vara skriftligt och lämnas till dig personligen.


  Karin Jungerhem
  Ombudsman