Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Vad gäller när arbetsgivare vill säga upp timmar?

  Jag har en tillsvidareanställning på en butik med kollektivavtal. Jag är anställd på 30 timmar/vecka men arbetar oftast mer. På det senaste personalmötet lämnade min chef ut nya kontrakt som hen säger att företaget vill att vi skriver på eftersom företaget går sämre. Enligt det nya kontraktet ska jag endast arbeta 25 timmar/vecka. Behöver jag skriva på det?
  Rådvill

  Svar: Om din arbetsgivare vill säga upp timmar på ditt nuvarande kontrakt är det en förändring av dina arbetsvillkor och då behöver det förhandlas med facklig organisation. Det kan vara klubben på arbetsplatsen eller din avdelning. Din arbetsgivare får inte säga upp timmar innan det har förhandlats och vill arbetsgivaren hävda arbetsbrist finns det regler att följa så att det går rätt till.
  Kontakta gärna fackliga rådgivningen på Handels Direkt så kan vi hjälpa dig.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Går semesterdagarna upp i rök?

  På mitt jobb säger de att om man inte tar ut alla semesterdagar senast sista mars så kommer de försvinna helt. Som exempel: Semesteråret går från 1:a april–31 mars. Personen A har 1:a april 2014 tagit ut 15 dagar av 2013-års intjänade semesterdagar. Därtill har hen sparat 5. Kommer då de sista 5 dagarna bara gå upp i rök? Semesterersättning måste väl betalas ut? Däremot måste man väl ta ut alla dagar förutom de sparade om arbetsgivaren påpekar detta?
  Per Persson

  Svar: Tack för din fråga. Du har uppfattat situationen helt korrekt. Hela semesterlagen påverkas av ett EU-direktiv som anger att semester alltid skall tas ut i ledig tid. Primärt ska arbetsgivaren säkerställa att all semester tas ut under semesteråret, men om detta av någon anledning inte kan göras måste de kvarvarande dagarna tas ut i pengar. Precis som du anger kan intjänad semester aldrig bara försvinna. Dock kan arbetsgivaren självklart beordra ut semestern i slutet av semesteråret om arbetstagaren inte begärt ut sina sista semesterdagar. Detta för att säkerställa att semesteruttaget görs enligt semesterlagens regler.

  Utöver det ovan nämnda kan man även spara ett visst antal dagar varje år, men det gäller endast de semesterdagar som överstiger 20 dagar varje semesterår. Vanligtvis 5 dagar per år.
  Erik Wikström Hallonsten, Handels Direkt

 • Kan vi tvingas ha dörren öppen?

  Jag arbetar i en mindre butik på en gågata. Under julhandeln skulle vi ha dörren till butiken öppen för att locka in kunder. Flera av oss anställda upplevde det som väldigt osäkert men framför allt kallt och ohälsosamt. Vi har inget skyddsombud och det går inte att prata med chefen.
  Frusen

  Svar: Är ni fler än fem anställda kan ni utse ett skyddsombud, skyddsombudet har rätt att kräva av arbetsgivaren att åtgärder ska vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att lämna besked i frågan utan dröjsmål, om inte detta sker inom skälig tid kan ärendet gå vidare till arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen § 6 6a.

  Finns det inget lokalt skyddsombud kan ni alltid ta kontakt med oss på Handels Direkt, så kan vi förmedla kontakt till ett regionalt skyddsombud.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Hur mycket branschvana har jag?

  Jag är 22 år och har fått nytt jobb i en skobutik. Sedan jag var 18 år har jag jobbat i en mindre ICA-butik och undrar nu hur mycket branschvana jag har rätt till. Min nya chef säger att jag endast får 113:07 kr/timme eftersom jag inte har arbetat med skor tidigare.
  Katarina

  Svar
  : Branschvana räknas fr o m man fyllt 18 år och från den första i månaden då förändring sker, alltså enligt ålder, branschvana eller anställningstid.

  En arbetstagare ska ha haft en ordinarie arbetstid om i genomsnitt tio timmar/vecka alternativt att ordinarie arbetstid inklusive mertid överstiger tio timmar/vecka i genomsnitt under sammanlagt 12 månader.

  Inom Handelsanställdas förbund hävdar vi att branschvana inom samma kollektivavtal ska kunna tillgodoräknas, även om man byter företag.

  Prata med din arbetsgivare och försök att komma överens om en gemensam nivå för dig med tanke på din tidigare vana och erfarenhet av butiksarbete.
  Charlotte Hörnstedt, Handels Direkt

 • Nekad semester under jul och nyår

  Jag jobbar i butik och har två månader i förväg ansökt om semester under jul- och nyårshelgen. Min arbetsgivare nekar mig semester. Har han verkligen rätt att göra så?
  Vill vara ledig

  Svar
  : Enligt semesterlagen så ska din arbetsgivare samråda med dig angående semestern. Om ni inte kan komma överens om hur ledigheten ska förläggas är det däremot arbetsgivaren som har sista ordet. Arbetsgivaren ska underrätta dig om beslutet två månader före ledighetens början, men om det inte kan ske så minst en månad före ledighetens början. Du har självklart rätt till dina 25 semesterdagar men exakt hur ledigheten ska förläggas är det alltså arbetsgivaren som bestämmer. Arbetsgivaren kan däremot aldrig neka dig en sammanhängande ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti.  
  Hanna Magnusson, Handels Direkt

 • Hur många timmar får chefen schemalägga?

  Jag jobbar i en matbutik som har öppet sju dagar i veckan och det finns ett kollektivavtal. Under julen har min arbetsgivare schemalagt mig att arbeta 50 timmar per vecka. Får arbetsgivaren göra så?
  Maria

  Svar: Reglerna hur arbetsgivaren får schemalägga dina arbetstider regleras i kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.
  Utgångspunkten är att du i genomsnitt ska arbeta de timmarna som du är anställd på per vecka. Arbetsgivaren har möjlighet att schemalägga dig så att du i vissa veckor jobbar fler respektive färre timmar. Den genomsnittliga arbetstiden ska dock överensstämma med ditt anställningskontrakt.

  Arbetstiden får inte över- eller underskridas med mer än 9 timmar för heltidsanställda respektive 5 timmar för deltidsanställda. Din arbetsgivare kan med andra ord inte schemalägga dig 50 timmar per vecka utan att ni har träffat överenskommelse om detta.

  Sara Hedman, Handels Direkt

 • Vad händer med mig vid försäljning?

  Min arbetsgivare planerar att eventuellt sälja sitt företag. Vad händer med mig som anställd då? Blir jag uppsagd?
  Anna

  Svar:
  I arbetsrättslagstiftningens mening innebär en verksamhetsövergång att den nya arbetsgivaren ärver ditt gamla anställningsavtal från din föregående arbetsgivare. Det innebär att den nya arbetsgivaren får ta över personalen och dess anställningsförhållanden, i sin helhet, till den nya verksamheten. Om du till exempel i dagsläget har en tillsvidaretjänst så kommer du fortsättningsvis ha samma tjänst hos den nya arbetsgivaren. Detta gäller även din lön.  Ditt anställningsavtal som du har i dagsläget ska bara skrivas om med ett nytt organisationsnummer.

  Om den nya arbetsgivaren vill ändra dina anställningsvillkor ska arbetsgivaren begära förhandling med Handels innan några ändringar görs.  

  Monika Hedlund, Handels Direkt

 • Hur är min arbetstid för 2014?

  Jag jobbar i en mindre butik som enda anställda på heltid, butiken har öppet måndag – lördag. Jag och min arbetsgivare håller nu på att lägga ett nytt årsarbetstidsschema för 2014. Nu undrar vi vad min årsarbetstid är för 2014?
  Bertil

  Svar: Från och med 1 januari 2014 blir det nya schemaregler i Detaljhandelsavtalet avseende årsarbetstid för butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. Det kommer bli samma schemaregler oavsett om butiken har öppet sex eller sju dagar per vecka.

  Det innebär att man som heltidsanställd kommer få en veckoarbetstid på i genomsnitt  38 timmar och 15 minuter per vecka även på arbetsplatser som har öppet färre än sju dagar per vecka.
  Med ändringen i avtalet behövs ingen årsarbetstid räknas fram. Arbetstiden blir i genomsnitt 38 timmar och 15 minuter timmar per vecka oavsett om det är en helgdag mitt i veckan eller ej.
  Är man deltidsanställd och arbetsgivaren tidigare har minskat ned arbetstiden på grund av infallande helgdagar aftnar omräknas veckoarbetstiden enligt följande från och med 1 januari 2014:
  Kontrakterad arbetstid per helgfri vecka x 0,96 = ny genomsnittlig arbetstid per vecka.

  Till och med 31 december 2013 gäller de gamla reglerna för anställda i butiker som har öppet färre än sju dagar per vecka. De innebär att veckoarbetstiden är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka för heltidsanställd.
  Claes Larsson, Handels Direkt

 • När har jag rätt att gå facklig kurs?

  Jag är förtroendevald och sitter med i klubben på arbetsplatsen. Nu är jag anmäld till en facklig kurs men arbetsgivaren har avslagit min begäran om ledighet. Vad gäller?
  Argt skyddsombud

  Svar: Arbetsgivaren kan endast avslå din begäran om din ledighet krockar med verksamheten. Om ni inte kommer överens om en ny tid ska frågan förhandlas för att reda ut när utbildningen kan genomföras utan att störa verksamheten. Arbetsgivaren kan generellt skjuta upp ledigheten max 14 dagar vilket innebär att om ledigheten har begärts tidigare än 14 dagar kan du som förtroendevald normalt ändå åka på utbildningen förutsatt att den är kortare än fem dagar.
  Vid vissa utbildningar kan dock andra tidsfrister gälla, kontakta i så fall oss på Handels Direkt eller er lokala avdelning. För det långsiktiga arbetet är det bäst om ni kan ta ombudsman till hjälp och bestämma en utbildningsplan där målsättningen är att alla medlemmar ska få gå en facklig utbildning.
  Nathalie Johansson, Handels Direkt

 • Kan vi ändra hur raster schemaläggs?

  Vi har haft flera diskussioner med vår arbetsgivare angående vårt schema och våra raster. Vi är missnöjda med vårt schema men vi får inget gehör från vår arbetsgivare. Vad kan vi göra?
  Jonas

  Svar: För att ni ska få den bästa möjligheten att påverka er arbetsgivare till att ändra schemat så skulle ni behöva snacka ihop er och gemensamt formulera vad ni tycker är fel. Det kan vara en utmaning, vi är alla olika och har olika idéer om vad som är bra arbetstider.

  Lättast är nog att ordna ett möte utan er chef. Då kan ni ta upp kritiken i lugn och ro. Annars kan ni be alla arbetskamrater att skriva ner sina synpunkter och sedan sammanställa detta. Försök att formulera er kritik med hjälp av egna förslag på lösningar. Fundera också på hur ni vill lägga fram kritiken för arbetsgivaren.
  Om ni ska gå alla tillsammans till chefen eller om ni ska utse några representanter som för er talan är beroende av vad ni tror skapar störst tryck i frågan. Huvudsaken är att arbetsgivaren förstår att ni är många som står bakom och att ni håller ihop.

  I lag och kollektivavtal finns flera bestämmelser som reglerar hur arbetstid och raster får läggas ut. Om arbetsgivaren har brutit mot någon av dessa så finns det tydliga skäl till att förmå arbetsgivaren att förändra den delen av schemat.

  Hör gärna av er till Handels Direkt så kan vi se över detta och ge ytterligare råd om hur ni kan snacka ihop er.
  Jaana Olsson, Handels Direkt

Tidsbild

Simon Leijsne

Jobbtempen

Rätten till fyra veckors sommarsemester. Man ba, ja tack!

Varför blir man inte solbränd av att vara inne och jobba?

Sommar = kvavt i dåligt konditionerade butiker!

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen