Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Vem har rätt till tjänstledighet?

  Hej, jag har en fråga gällande tjänstledighet. Vem har rätt till tjänstledighet och när måste man senaste söka om det om man exempelvis vill börja plugga i höst? 

  Vänliga hälsningar, Sara Roen

  svar: Tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen. Du har rätt till studieledighet om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan skjuta upp den i upp till sex månader.

  Deka Jama, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • När ska arbetsgivaren lämna semesterbesked?

  Vi har inte fått besked än om vår semester och jag ansökte redan i mars. När måste jag få besked? Kan arbetsgivaren lägga den när den vill eller kan jag kräva vissa datum? Kan jag ta ut föräldraledighet i samband med semester? Vad händer om jag blir sjuk under min semester?

  Mvh Ville

  svar: Arbetsgivaren är bunden av semesterlagen, där det står att besked måste lämnas minst två månader innan din semester påbörjas. Har du t ex begärt att få semester redan från 1 juni och den blir beviljad för det datumet, så ska du få info om det senast 1 april. 

  Det är arbetsgivaren som bestämmer när din semester förläggs, beroende på hur verksamheten kommer att fungera och om alla önskar semester samma perioder eller inte. Har du dock begärt fyra veckor sammanhängande, så måste din arbetsgivare lägga ut fyra sammanhängande veckor mellan perioden 1 juni till 31 augusti. Du kan ta ut föräldraledighet i samband med en redan beviljad semesterperiod bara du säger till minst två månader i förväg. Detta kan inte din arbetsgivare neka dig. 

  Blir du sjuk under din semester, så måste du sjukanmäla dig på en gång hos arbetsgivaren och behöver också ett läkarintyg. Dina kvarvarande semesterdagar sparas då och du får sjuklön i stället.

  Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Den femte semesterveckan

  När ska man inkomma med en ansökan om sin femte semestervecka? 

  /Undrande

  svar: Semester utöver huvudsemestern är bra om du ansöker om i så god tid i förväg som du kan. Lämna gärna in önskemålet kring din femte semestervecka redan när du lämnar in önskemålet om huvudsemestern. Det är dock upp till arbetsgivaren att svara ja eller nej på om perioden kan beviljas. Om din önskade vecka inte kan godkännas av arbetsgivaren behöver ni titta på när den ska tas ut i stället.

  Arbetsgivaren kan inte neka dig att ta ut dagarna under hela semesteråret. Vill du inte spara några dagar till ett senare år måste arbetsgivaren bevilja dig ledighet någon gång innan den 31 mars året därpå, eftersom semesteråret tar slut då.

  Emma, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Hur beräknas sjuklön i bemanningsavtalet?

  Jag är anställd på ett bemanningsföretag och är just nu utbokad på ett lager. Jag skulle ha arbetat i dag, men i morse ringde jag och sjukanmälde mig. Vad kommer jag att få i sjuklön?

  /Steinar

  svar: Första dagen i sjukperioden är karens och då utgår ingen ersättning. Dag 2–14 får du som bemanningsanställd 80 procent av din medeltimförtjänst. Medeltimförtjänsten är ett snitt på din totala inkomst de senaste tre månaderna.

  Susanne, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Försäkring som täcker begravningshjälp

  Jag arbetar på en allmän visstidsanställning i butik med kollektivavtal. Jag undrar vilket försäkringsskydd som finns för begravningshjälp.

  /Lejla

  svar: I kollektivavtalet finns det en Tjänstegrupplivförsäkring, den ger en ersättning för begravningshjälp på 22 400 kronor om du skulle avlida innan 65 års ålder. Den gäller från din första anställningsdag.

  Förutsättningen är att du arbetat minst åtta timmar/vecka. Arbetar du färre timmar än så får du ersättning om arbete utförts samma dag som dödsfallet inträffar.

  Charlotte, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Extra pengar efter fem år?

  Jag jobbar i en butik och har hört att man ska få extra pengar om man varit anställd i fem år. Hur fungerar det?

  Hälsningar från Shirin

  svar: Tack för din fråga. Det stämmer, har man arbetat i fem år hos samma arbetsgivare så har man rätt till ett anställningstidstillägg, detta ska utbetalas från och med den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts. Detta gäller i de fall arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Tillägget är 128 kr/mån för heltidsanställd eller 77 öre/tim för timavlönad.

  Helene, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Vilka försäkringar ingår i mitt medlemskap?

  Jag har nyligen blivit medlem hos er och undrar över vilka försäkringar som ingår i min medlemsavgift.

  /Pierre

  svar: I din medlemsavgift ingår en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Har du inkomst över 25 025 kronor ingår även en inkomstförsäkring. Den ger dig 80 procent av din inkomst de första 100 ersättningsdagarna i samband med din ersättning från a-kassan. 

  Barngruppliv gäller barn till gruppmedlemmar fram till och med det kalenderår som barnet fyller 18 år. Gruppmedlemmar är de som genom sitt medlemskap i fackförbundet har en gruppförsäkring.

  Charlotte, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Att starta eget

  Jag undrar vad man kan göra om man vill starta eget företag, hur fungerar det? Kan jag ha min tillsvidareanställning kvar, jag har jobbat där i fyra år?

  Hälsningar från Albin 

  svar: Tack för din fråga. Vad roligt att du funderar på att starta eget. Detta finns reglerat i en lag som heter Lagen om ledighet för näringsverksamhet. Du ska lämna in en ledighetsansökan till din arbetsgivare tre månader innan du tänkt vara tjänstledig. Du har rätt att vara ledig under högst sex månader. Lycka till med ditt företag!

  Helene Karlsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Hur fungerar ob-ersättningen?

  Jag arbetar i en butik och vill veta om det finns någon rätt till ob-ersättning på morgonen. Vi börjar klockan 05.00.

  svar: Anställda på Coop butik eller Coop stormarknad omfattas av ob-ersättning på morgonen:

  Måndag–lördag 05.00–06.00        50%

  Måndag–fredag 18.15–20.00       50%

  Måndag–fredag efter 20.00         70%

  Lördagar efter 12.00                   100%

  Söndagar och helgdagar            100%

  Om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal Detaljhandel finns ingen reglering om ob-ersättning på morgonen. Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande:

  Måndag–fredag 18.15–20.00      50%

  Måndag–fredag efter 20.00        70%

  Lördagar efter 12.00                 100%

  Söndagar och helgdagar          100%

  Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal finns ingen rätt till ob-ersättning. Då måste du och din arbetsgivare komma överens om att det ska utgå under vilka tider och till vilken ersättning.

  Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Både semester och föräldraledighet?

  Jag undrar om jag har rätt att ta ut både semester och föräldraledighet under sommaren?

  svar: Ja, du har rätt till föräldraledighet om du ansöker om detta minst två månader i förväg.

  Du har också rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni till augusti. Du kan ansöka om en sammanhängande period av semester och föräldraledighet. Om du och arbetsgivaren inte är överens om när semestern ska läggas ut kan arbetsgivaren flytta semesterveckorna till en annan period under juni-augusti. 

  Arbetsgivaren kan inte flytta semesterveckorna till de veckor du har ansökt om föräldraledighet. De kan inte heller neka dig de veckor du har ansökt om föräldraledigt.

  Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt