Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Hur är det i nya AFO-avtalet?

  Jag jobbar på a-kassan och hör till AFO-avtalet. Min kollega sa att vår arbetstidsförkortning är förändrad sedan 1/10-16. Hur är det nu i nya AFO-avtalet?

  Vänligen Ahmed

  Svar: Din kollega har rätt i att detta är ändrat i AFO-avtalet sedan 1/10-16.

  Den nya arbetstidsförkortningen är 500 minuter per kalenderår i proportion till tjänstgöringsgrad (tidigare 180 minuter). 

  Det du bör veta är att pingstafton inte längre är en halvdag i nya avtalet varpå ökningen av arbetstidsförkortning inte är så stor som den kan verka vid ett första påseende.

  Trots allt har den nya förkortningen totalt ökat en rent tidsmässigt.

  Kata, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Kan man få friskvårdsbidraget i pengar?

  Jag jobbar som frisör och har frågor om friskvårdsbidraget. Jag har ännu inte hunnit utnyttja hela mitt bidrag och undrar vad som händer nu vid årsskiftet, kan jag t.ex. få friskvårdsbidraget utbetalt i pengar?

  Vänliga hälsningar Aaron

  Svar: Tack för din fråga gällande friskvårdsbidrag.

  Hur friskvårdsbidraget ska användas bestäms gemensamt mellan dig och arbetsgivaren. Bidraget för en heltidsanställd är på 2 600 kronor årligen och om bara delar av det används, förs inte resterande bidraget över på kommande år. Friskvårdsbidraget behöver användas innevarande år och ska användas till antingen friskvård alternativt arbetskläder. Kan du och arbetsgivaren inte komma överens om hur friskvårdsbidraget ska användas har du som anställd rätt att använda minst hälften av bidraget till friskvård.

  Kristofer, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Får man ob vid ändrad arbetstid?

  Jag är skyddsombud på min arbetsplats och nu har min arbetsgivare kallat mig till ett konsekvens- och riskanalysmöte. Det mötet är tänkt att äga rum på förmiddagen en dag då jag egentligen ska jobba kväll. Jag kan tänka mig att börja tidigare den dagen men vad händer då med min ob?

  Vänliga hälsningar Julia.

  Svar: Förtroendemannalagen 7 § gör gällande att du har rätt till din ob-ersättning trots att din arbetstid ändras. Detta gäller när ändringen av arbetspasset för den förtroendevalde sker på arbetsgivarens initiativ.

  För det fall du, om du är heltidsanställd, arbetar utöver ditt schema ska övertidsersättning utgå för de timmarna. Om du m.a.o. efter avslutat möte jobbar det ordinarie passet blir de extra timmarna övertid.

  Kristofer, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Påverkar sjukskrivning min semester?

  Min chef säger att jag inte har rätt till någon mer semester förrän efter 1 april, eftersom jag var sjukskriven under en lång period. Jag återkom till mitt arbete den 1 augusti i år efter att ha varit sjuk i 1,5 år sedan 1 februari 2015 utan att knappt haft någon sjukdag tidigare.  Kan det verkligen stämma att jag inte kan ta ut någon semester nu? Det känns inte rätt.
  Kristina

  Svar: Du har enligt lag rätt till 25 dagars semester varje år. Hur många av dessa som är betalda beror på hur du jobbat och hur mycket du varit sjukskriven. 180 dagar av din sjukskrivning är semestergrundande. Din arbetsgivare ska kunna informera dig hur många av dina dagar som är betalda respektive obetalda. Du kan också ringa till oss på den fackliga rådgivningen om du behöver hjälp i din specifika situation. Du når oss på telefonnummer 0771–666 444, knappval 3, vardagar mellan kl 08:00-18:00
  Peter, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Får arbetsgivaren använda praktikanter?

  Jag jobbar i en butik som har kollektivavtal. Nu säger min arbetsgivare att hen tänker ta in praktikanter under jul för att täcka upp personalbehovet. Får hen verkligen göra så?
  Edvin

  Svar: Nej, det är inte rätt. Det råder ett generellt praktikstopp mellan 1 december – 15 januari. Med det menas att arbetsgivaren inte kan ha obetalda praktikanter i butiken under den tiden. Detta bland annat för att försäljningen ökar och att det då ger möjlighet för deltidare att kunna arbeta mer. Monica, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Kan arbetsgivaren avslå semester?

  Jag jobbar i en butik som har kollektivavtal. Jag har lämnat in ansökan om semester över jul och nyår. Jag är ute i god tid då det är flera månader kvar tills jag vill ha semester. Nu säger min arbetsgivare att hen kommer avslå den. Får hen verkligen göra det när jag är ute i så god tid?
  Hälsningar Joar

  Svar: Tack för din fråga. Din arbetsgivare är inte skyldig att bevilja dig semester under jul och nyår. Att du är ute i god tid med din semesteransökan spelar ingen roll i detta fall. Semesterlagen reglerar din rätt till att få fyra sammanhängande veckor under sommarmånaderna juni, juli eller augusti. Vill du ha semester under annan tid av året måste du och din arbetsgivare komma överens om det. Önskar dig en fortsatt bra dag.
  Josefin, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Har jag rätt till ersättning för skadan?

  Jobbar på en lagerarbetsplats som har kollektivavtal. Jag råkade ut för en olycka när jag var på väg till jobbet. Skadeanmälan har jag gjort till Afa försäkring. Jag sprang till bussen och snubblade och slog i knät. Efter olyckan så var jag tvungen att uppsöka sjukhuset. Jag kunde inte jobba på tre dagar, har jag rätt till ersättning för tiden som jag inte jobbade?
  Vänliga hälsningar/ Astrid

  Svar: Försäkringen som gäller i detta fall är en försäkring som heter TFA och anmälan gör du till Afa försäkring. TFA täcker kostnader för utlägg vid sjukhusbesöket. Det är också viktigt att anmäla för dokumentation om du får framtida besvär. Inkomstbortfallet för de tre dagar som du varit borta från jobbet på grund av. denna incident har du ingen möjlighet att få ersättning för då det inte hände på arbetsplatsen och under arbetstid. För denna tid så utgår det sjuklön. Karens första dagen och sjuklön de övriga två dagarna.
  /Joakim Petrusson, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Har jag rätt till sjuklön?

  Jag har haft en anställning på tre månader och blivit sjuk två veckor under denna period. Har jag rätt till sjuklön?

  Svar: Den anställdes rätt till sjuklön gäller från första anställningsdagen. Vid kortare anställningar än en månad måste den anställde ha arbetat i minst 14 kalenderdagar för att ha rätt till sjuklön.
  /Deka Jama, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Är det sjuklön eller semesterdagar?

  Jag jobbar deltid i en klädbutik och har nu fått min lönespecifikation för augusti. Jag hade semester två veckor i augusti, men på min tredje semesterdag blev jag förkyld och sjukanmälde det till min chef. Den andra veckan var jag frisk och åkte utomlands. Har jag rätt till sjuklön eller ska det räknas som semesterdagar?
  Hälsningar från Omar

  Svar:Du har rätt till sjuklön två dagar din första vecka, den första sjukdagen räknas som karensdag som vanligt. Övriga dagar räknas som semesterdagar, dvs sju semesterdagar. Om du blir sjuk på din semester ska du omgående ta kontakt med din arbetsgivare och göra en sjukanmälan enligt ordinarie rutiner.

  Sjuklönen är 80% av din lön enligt det ordinarie schema du skulle haft om du arbetat. Om du är sjuk längre än sju dagar behöver du ett läkarintyg för att få fortsatt sjuklön. Din arbetsgivare kan begära in läkarintyg tidigare men då ska arbetsgivaren hänvisa dig till läkare samt ersätta kostnaden för besöket.

  Vid begäran om förstadagsintyg anges att det bör användas selektivt, vi uppmanar därför medlemmar att ta kontakt med Handels Direkt fackliga rådgivning för mer information.

  /Charlotte Hörnstedt, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Har jag rätt till ledigt för vabb av barnbarn?

  Jag är en mormor som skulle behöva vabba för mitt barnbarn då min dotter fått kräksjukan. Hennes man har ingen möjlighet att vara hemma och ta hand om barnet, det finns bara jag. Har jag rätt till ledighet från mitt arbete för att vabba mitt barnbarn? Försäkringskassan har sagt ja när jag frågat dem.

  Svar: En förälder har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet. En förälder kan också överlåta denna rätt till annan person som avstår från att arbeta för att vårda barnet. Förälder som vill överlåta sin rätt ska tala om det vid anmälan till Försäkringskassan. Kassan skickar då hem en blankett om överlåtelse av tillfällig föräldrapenning och den ska fyllas i både av den som ansöker om ersättningen och föräldern. Om du som mormor har fått rätt till tillfällig föräldrapenning har du också rätt till ledighet under den tid du uppbär denna förmån. Det framgår av föräldraledighetslagen.
  Helen Karlsson, facklig rådgivare, Handels Direkt

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen