Fråga om jobbet

Är du medlem i Handels och har frågor som rör jobbet? Vänd dig till Handels fackliga rådgivning Handels Direkt, på tfn 0771 666 444, eller via hemsidan.

Handelsnytt publicerar ett urval aktuella frågor och svar nedan.

Om du vill lämna tips till redaktionen kan du göra det här.

Senaste frågorna

 • Inflytande över schemat

  Min arbetsgivare har givit oss ett schema som börjar gälla om tre veckor och för fem veckor framåt bara. Vi har sagt att vi har vissa önskemål, eftersom jag behöver hämta på dagis. Men han säger att han inte tar hänsyn till sånt. Avtal finns. Vad kan vi göra?   /Jannike

  svar: Arbetsgivaren omfattas av ett avtal och därför behöver han göra följande. Han behöver fastställa ett schema som ska börja gälla först om 30 dagar efter att det fastställs. Det ska omfatta en beräkningsperiod på sex månader. Det ska sättas upp på arbetsplatsen eller skickas till er elektroniskt. Snarast, men senast inom tre dagar från det att ni fick schemat eller ändringar i det, så har ni möjlighet att motsätta er ändringen eller schemat och ska då ange skälen. Om det inte uppnås en överenskommelse, så behöver ni kontakta oss för en förhandling.

  Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt

 • Rätt till sjukskrivning utan intyg?

  Jag sjukanmälde mig för fyra dagar sedan. Arbetsgivaren anser att det är olovlig frånvaro, då de tycker att jag inte är sjuk.   /Jimmie

  svar: Du har rätt att vara sjukskriven i sju dagar utan att behöva lämna sjukintyg. Det räcker att du har sjukanmält dig och arbetsgivaren ska inte skriva olovlig frånvaro, oavsett vad hen kan tänkas tycka. Du behöver lämna ett sjukintyg som ska gälla från dag åtta, om du är fortsatt sjukskriven.

  Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Vill sluta efter provanställning

  Jag går på min provanställning på en butik som avslutas i slutet på denna månad. Jag har fått ett nytt schema för kommande månad men jag vill inte fortsätta efter provanställningen. Vad gör jag?   /Chatarine

  svar: Om du ej vill fortsätta din anställning hos arbetsgivaren har du två veckors uppsägnings/varseltid, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och du har en provanställning. Saknas kollektivavtal finns ingen uppsägnings/varseltid reglerad i lagen utan det är anställningskontraktet som styr alt. att du kommer överens med arbetsgivaren när du kan sluta.

  Kalle, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Jag blev sjuk på semestern

  Jag har åkt utomlands på semester men råkat bli sjuk. Ska jag sjukskriva mig? Vad händer med min semester?   /Jens

  svar: Du ska sjukanmäla dig precis som vanligt till arbetsgivaren enligt de riktlinjer som finns på arbetsplatsen. Enligt lag behöver du dock inkomma med sjukintyg fr.o.m. kalenderdag åtta i sjukperioden. Sen kan det vara bra att skaffa intyg från läkare, om man har möjlighet till det, tidigare i sjukperioden om din arbetsgivare skulle ifrågasätta din sjukskrivning när du är på semester. Dina semesterdagar sparas och du kan ansöka om dessa vid ett senare tillfälle.

  Erik, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Vem har rätt till tjänstledighet?

  Hej, jag har en fråga gällande tjänstledighet. Vem har rätt till tjänstledighet och när måste man senaste söka om det om man exempelvis vill börja plugga i höst? 

  Vänliga hälsningar, Sara Roen

  svar: Tjänstledighet på grund av studier regleras i studieledighetslagen. Du har rätt till studieledighet om du varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetsgivaren kan inte neka ledighet men kan skjuta upp den i upp till sex månader.

  Deka Jama, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • När ska arbetsgivaren lämna semesterbesked?

  Vi har inte fått besked än om vår semester och jag ansökte redan i mars. När måste jag få besked? Kan arbetsgivaren lägga den när den vill eller kan jag kräva vissa datum? Kan jag ta ut föräldraledighet i samband med semester? Vad händer om jag blir sjuk under min semester?

  Mvh Ville

  svar: Arbetsgivaren är bunden av semesterlagen, där det står att besked måste lämnas minst två månader innan din semester påbörjas. Har du t ex begärt att få semester redan från 1 juni och den blir beviljad för det datumet, så ska du få info om det senast 1 april. 

  Det är arbetsgivaren som bestämmer när din semester förläggs, beroende på hur verksamheten kommer att fungera och om alla önskar semester samma perioder eller inte. Har du dock begärt fyra veckor sammanhängande, så måste din arbetsgivare lägga ut fyra sammanhängande veckor mellan perioden 1 juni till 31 augusti. Du kan ta ut föräldraledighet i samband med en redan beviljad semesterperiod bara du säger till minst två månader i förväg. Detta kan inte din arbetsgivare neka dig. 

  Blir du sjuk under din semester, så måste du sjukanmäla dig på en gång hos arbetsgivaren och behöver också ett läkarintyg. Dina kvarvarande semesterdagar sparas då och du får sjuklön i stället.

  Claudio, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Den femte semesterveckan

  När ska man inkomma med en ansökan om sin femte semestervecka? 

  /Undrande

  svar: Semester utöver huvudsemestern är bra om du ansöker om i så god tid i förväg som du kan. Lämna gärna in önskemålet kring din femte semestervecka redan när du lämnar in önskemålet om huvudsemestern. Det är dock upp till arbetsgivaren att svara ja eller nej på om perioden kan beviljas. Om din önskade vecka inte kan godkännas av arbetsgivaren behöver ni titta på när den ska tas ut i stället.

  Arbetsgivaren kan inte neka dig att ta ut dagarna under hela semesteråret. Vill du inte spara några dagar till ett senare år måste arbetsgivaren bevilja dig ledighet någon gång innan den 31 mars året därpå, eftersom semesteråret tar slut då.

  Emma, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Hur beräknas sjuklön i bemanningsavtalet?

  Jag är anställd på ett bemanningsföretag och är just nu utbokad på ett lager. Jag skulle ha arbetat i dag, men i morse ringde jag och sjukanmälde mig. Vad kommer jag att få i sjuklön?

  /Steinar

  svar: Första dagen i sjukperioden är karens och då utgår ingen ersättning. Dag 2–14 får du som bemanningsanställd 80 procent av din medeltimförtjänst. Medeltimförtjänsten är ett snitt på din totala inkomst de senaste tre månaderna.

  Susanne, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Försäkring som täcker begravningshjälp

  Jag arbetar på en allmän visstidsanställning i butik med kollektivavtal. Jag undrar vilket försäkringsskydd som finns för begravningshjälp.

  /Lejla

  svar: I kollektivavtalet finns det en Tjänstegrupplivförsäkring, den ger en ersättning för begravningshjälp på 22 400 kronor om du skulle avlida innan 65 års ålder. Den gäller från din första anställningsdag.

  Förutsättningen är att du arbetat minst åtta timmar/vecka. Arbetar du färre timmar än så får du ersättning om arbete utförts samma dag som dödsfallet inträffar.

  Charlotte, facklig rådgivare, Handels Direkt

   
 • Extra pengar efter fem år?

  Jag jobbar i en butik och har hört att man ska få extra pengar om man varit anställd i fem år. Hur fungerar det?

  Hälsningar från Shirin

  svar: Tack för din fråga. Det stämmer, har man arbetat i fem år hos samma arbetsgivare så har man rätt till ett anställningstidstillägg, detta ska utbetalas från och med den första i den månad då femårsgränsen uppnåtts. Detta gäller i de fall arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. Tillägget är 128 kr/mån för heltidsanställd eller 77 öre/tim för timavlönad.

  Helene, facklig rådgivare, Handels Direkt

   

Quiz: Vad kan du om semester?

Kajsas kassaovanor

Malin Biller

Handelsnytt på Twitter

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss, mejla webbred@handelsnytt.se eller klicka på länken för att få personliga mailadresser.

Kontakta redaktionen