Ditt flashstöd behöver uppgraderas

fackliganyheter.nu

Avtal 2012

Årets avtal för anställda på butiker och lager började gälla från den 1 april. Men det finns avtal för andra grupper av medlemmar, som ännu inte är klara. Och i september börjar förberedelserna inför de avtal som ska slutas 2013.

Det handlar inte bara om lönen. Facket och arbetsgivarna ska komma överens om rör ob-tillägg, rätt till heltid, osäkra anställningsvillkor, bemanning. Följ utvecklingen här.